Politisk redaktør i Nordlys hevder at; "Det er nesten ikke mulig å finne en dårligere offentlig investering i Nord-Norge noen sinne."

Det er forbløffende. På Evenes flystasjon er det brukt enorme ressurser til å samlokalisere overvåkningsflyene og framskutt jagerbase på en flystasjon som ble nedlagt i 1997. Stasjonen var ikke egnet.

Andøya Flystasjon som har fungert utmerket i hele sin operasjonstid og som i perioder har vært base for utenlandske Poseidon P8 fly skal legges ned - eller? Avklaringen henger i luften. Den er lovet av fire forsvarsministre og hittil er den ikke kommet.

Hvorfor skriver ikke politisk redaktør om denne sløsingen som fort kan komme opp i langt større kostnader enn tiltaket i Bodø. Mye tyder på at politisk ledelse og forsvarsledelsen har fått problemer med å begrunne valget både ut fra økonomiske og militærfaglige betraktninger. Mens andre land i Nato sprer sine luftstyrker for å være mindre sårbar, vil norske forsvarspolitikere samlokalisere og legge alle eggene i en kurv.

Har Skjalg Fjellheim valgt å overse denne sløsingen fordi han har støttet basevalget? Det kunne være ønskelig med noe mer edruelighet og nøyaktighet når man først skal angripe regjeringens prioriteringer.