I hele Norge følger foreldrene med argusøyne på barnas bruk av det kinesiske sosiale mediet. Såpass godt kjent er TikTok for sine problematiske personverninnstillinger.

Det burde derfor ikke ha kommet som overraskelse at justisministerens bruk av den kontroversielle appen ville bli stilt spørsmål ved.

Måten Emilie Enger Mehl (Sp) håndterte disse spørsmålene tyder på dårlig dømmekraft. Alt i fjor høst stilte Per-Willy Amundsen (FrP) spørsmål i Stortinget om Mehl brukte appen på sin tjenestetelefon.

Han fikk ikke fullgodt svar før fire måneder etter.

Da innrømmet Mehl at TikTok har vært installert på hennes tjenestetelefon i seks uker i fjor høst. Hun fikk så en egen telefon som hun nå har alle sine sosiale medieplattformer på.

– Slik det fremstår nå, har hun tilbakeholdt informasjon og villedet Stortinget, sa Amundsen, som er leder av Stortingets justiskomité til NRK.

Amundsen var også en av flere som stilte kritiske spørsmål til Mehl i Stortingets muntlige spørretime på onsdag. Selv om Mehl innrømmet, og delvis beklaget, at hun ikke informerte Stortinget, mente hun at hun hadde god kontroll på appen. Hun sammenlignet den med mange andre apper.

Sikkerhetseksperter er ikke enige. De er alvorlig bekymret for spesifikt bruken av TikTok av folk med politisk makt. Enkelte eksperter mener at den norske regjeringen må regne med at eventuelle bilder Mehl hadde på tjenestemobilen, og alle samtalene hun hadde i perioden med TikTok, nå ligger lagret tilgjengelig i Beijing.

Ikke bare kan appen hente ut alle bilder, den kan også avlytte andre blåtannenheter i nærheten. Og altså dele dem med kinesiske myndigheter.

Det gjør folk i Mehls posisjon særlig sårbare for aktører i kinesisk etterretning.

Det er naivt og umodent av en justisminister å ofre eget gode navn og troverdighet på å insistere på tilstedeværelse på TikTok. Og ikke minst på å tilbakeholde informasjon om appbruken fra Stortinget.

Sosiale medier er riktignok gode kanaler å nå yngre velgere på, men det er ikke det som bør være justisministerens primære anliggende.