Konklusjonen etter granskingen av rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen (UiB)er nå klar. I et styremøte ved UiB torsdag gikk PWC-revisor Stig Tore Johnsen, som for øvrig er tromsøværing, gjennom rapporten.

Det viser seg at rektor Dag Rune Olsen har begått noen uforståelige feil. Tidligere NHO-topp Tom Knudtsen, som han innledet et samarbeid med, har fått for høy lønn og det var ikke grunnlag for den midlertidige stillingen Knudtsen fikk.

Som forventet dokumenterer PWC-rapporten det mange trodde: Rektor Olsen har festet lit til en elendig forretningside, og utvist dårlig dømmekraft. Men så langt er det ingenting som tyder på at Olsen har hatt noen personlig økonomisk vinning av saken. Det ser ut til å dreie seg om uryddighet knyttet til gode styringsprinsipper, uten at universitetets etikkregler er brutt.

Dersom saken hadde vært kjent for ansettelsesutvalget i Tromsø under prosessen, kan det hende Olsen aldri hadde blitt ansatt. Det blir uansett kun spekulasjon.

Men saken, slik den står nå på bakgrunn av PWC-rapporten, er neppe tilstrekkelig til å felle ham som ny rektor ved Universitetet i Tromsø.

Det vil si; det kan selvfølgelig hende at noen i UiT-styret angrer dyrt og hellig på ansettelsen med all støyen det har medført. Men Olsen kommer ikke til trekke seg selv. Og for å terminere en ansettelseskontrakt som for lengst er inngått, må det være et bunnsolid juridisk grunnlag.

Det meste tyder derfor på at Olsen kommer til å tiltre som Anne Husebekks erstatter rett over sommeren. Da flytter han nordover til Tromsø med en stor ripe i lakken, men uten å ha blitt kondemnert.

I Tromsø står han foran noen store utfordringer knyttet til digitalisering og desentralisert utdanning, i tillegg til mulige endringer i finansieringen av universitetene i Norge. Det er uvisst hvordan dette vil slå ut for det som er landsdelens aller viktigste institusjon. I tillegg kommer den økende internasjonal konkurransen om studentene. Det er særlig viktig i lys av de store negative endringene i folketallet i landsdelen. Bare i 2020 flyttet over 7000 mennesker fra Nord-Norge.

Høyere utdanning og forskning er blant de viktigste byggesteinene for å få dem til å bli. I dette farvannet er det en fordel med en erfaren rektor som kombinerer faglig tyngde med politisk forståelse. Olsen ser ut til å ha begge deler.

Man må ta et lite forbehold om utfallet av styrebehandlingen i Bergen om en uke. Olsen tåler ikke flere lik ut av skapet. Men slik saken står nå, kommer den til å ende med at UiT går videre med Dag Rune Olsen som sin nye toppsjef. Da får han arbeidsro til å sette sammen en ny ledelse som kan bygge et sterkt nordnorsk universitet for fremtiden.

Han trenger i så fall alle lykkeønskninger han kan få. En garanti for at han har lært av rotet i Bergen, og at noe tilsvarende ikke gjentar seg, har man jo aldri. Men brent barn skyr jo ilden, det er lov å håpe at dette også gjelder for den blide trønderen Dag Rune Olsen.