I fjor sommer skrev vi på lederplass i denne avis at det var en forhastet beslutning å slukke FM-nettet for evig og alltid. Dessverre skulle det vise seg at DAB-kritikerne fikk rett. Vi har som eneste land i verden gjort dette underlige valget, etter at FM-senderne gradvis ble slukket over hele landet i 2017.

Vi har en viss forståelse for at NRK ønsket å fornye sin struktur for kringkasting av lyd, og når NRK valgte DAB, handlet det om samfunnssikkerhet.

Problemet er bare at FM-nettet ble stengt ned uten noen mulighet til retrett. Saken ble av helt ubegripelige grunner et spørsmål om enten eller, ikke både og, slik all fornuft tilsa. Senterpartiet kjenner nå sin besøkelsestid, og krever FM-nettet tilbake. Det er populisme partiet kan spare seg for. Dette er en tapt sak, for Norge har ikke råd til å sette opp et nytt FM-nett etter å ha brukt store summer på DAB, det vet Trygve Slagsvold Vedum godt.

Det er likevel en kjennsgjerning at NRK og de kommersielle radiokanalene har bitt seg selv i halen og sørget for å gjøre eget programtilbud og tjenester mindre tilgjengelig for publikum. Stadig nye målinger viser at radiolyttingen i Norge er i fritt fall, og på rekordlavt nivå.

For to år siden lyttet nær 70 prosent av den norske befolkningen daglig på radio. Andelen er i løpet av to år sunket fra 70 prosent til godt under 60 prosent, mye lavere enn hos våre skandinaviske naboland.

Dette betyr at 400.000 radiolyttere er borte. Slike skrekktall må være forferdelig for alle de dyktige menneskene som lager radio, både i NRK, P4 og Radio Norge.

Mens NRK er sikret finansiering gjennom statlig lisens, forlater annonsørene de kommersielle kanalene fordi lytterne blir færre. Det betyr tapte inntekter.

Spørsmålet nå er hva Norge kan lære av DAB-tabben. Selvransakelsen burde starte med større ydmykhet fra NRKs toppledelse og de som for øvrig gikk i bresjen for å tvinge endringen gjennom. NRK-ledelsen må slutte å bortforklare virkeligheten og innrømme at fallende radiolytting har sammenheng med DAB.

Imens øker lokalradioene sin oppslutning. I Troms lever FM-nettet videre gjennom nærradioen Radio Tromsø, som oppgraderer de gamle FM-senderne ute i distriktene. Mange steder er lokalbefolkninga med på dugnaden, der også nye FM-sendere settes opp med mål om å nå hele Troms fylke. Nærradioredaktør Jan Johnsen sier at “vi velger å ivareta det radiosystemet som resten av Europa satser på. FM er kommet for å bli.”

Det er en type folkelig fornuft som burde være til ettertanke for mange med imponerende direktørtitler, både i NRK og den norske radiobransjen. Det er ikke uten grunn at internasjonale medier nå viser økende interesse for DAB-parodien i Norge.