Frihetssangen fra våren 1945 symboliserte alt det som var kjempet frem gjennom generasjoner i vårt land, nemlig frihet, demokrati, rettssikkerhet, medborgerlig fellesskapsfølelse, forsvarlige forvaltningsavgjørelser, demokratisk kontroll med makthaverne, respekt for enkeltindividet, fremtidshåp, ytringsfrihet, bevegelsesfrihet, forsamlingsfrihet, meningsmangfold, respekt for andres meninger og ytringer, troen på betydningen av kritiske holdninger, ja, i det hele tatt det sunne samfunn som var holdt nede under den tyske okkupasjonens åk. Men våren 1945 blomstret igjen dette sunne samfunn, symbolisert gjennom flaggets farger, rødt, hvitt og blått.

De som ikke har vært med å kjempe frem dette, men er født inn i det, og tar det som en selvfølge, forstår kanskje ikke hvor farlig det er å utsette for fare de elementer som dette sunne samfunn består av.

Det er vel derfor det siden 12. mars i fjor, steg for steg, er skapt et samfunn preget av svart og hvitt. Enten er du lydig tilhenger av alt som serveres fra myndighetene, eller så er du egoist, konspirasjonsteoretiker, vaksinemotstander, samfunnsfiende eller kort og godt bare idiot.

Det er med myndighetenes velsignelse, og pressens medløperi, denne holdning har bredt seg, slik at det blir lettere å utøve den til dels ulovlige og autoritære makt som nå preger den nye staten – smittevernstaten. Det er ikke på noe punkt gjort forsøk på moderasjon fra myndighetenes representanter.

Nakstad, Guldvåg & Co. må glede seg over den giftige stemning som nå brer seg utover landet, og som gjør julen 2021 til den tristeste jul siden den tyske okkupasjon. «God jul» er en hilsen som nå har fått over seg et ironiens skjær, på vegen til et grått og repressivt Norge.