I et debattinnlegg 2. mars skriver Arne Pedersen om hvordan sentralmakten i Norge bestemmer over naturgrunnlaget i Finnmark, ofte i sterk strid med interessene til befolkningen. I sitt innlegg trekker han frem Cermaq som eksempel på at verdier trekkes ut av regionen.

Les også

Nytt brudd på folkeretten i emning

Vi i Cermaq er enige i at det skapes store verdier i Nord-Norge, og at mest mulig av dette bør re-investeres og beholdes i landsdelen. Cermaq er eid av Mitsubishi Corporation (som for øvrig ikke produserer biler), som er en langsiktig eier som bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping i både Nordland og Finnmark.

Mitsubishi Corporation er et børsnotert selskap der Norge har vært inne blant de 10 største eierne gjennom Oljefondet. Det betyr at alle i Norge har vært blant de som nyter godt av at selskapet har hatt gode resultater.

Siden oppkjøpet av Cermaq i 2014 har Mitsubishi Corporation investert rundt 6 milliarder kroner i Nord-Norge. Dette er 4 ganger mer enn hva som betalt i utbytte i perioden. I verdiskaping bidrar Cermaq med 2 900 arbeidsplasser årlig og ringvirkninger i form av levende lokalsamfunn med ulike tilstøtende næringer. Det kan ikke være negativt.

Cermaq skal å fortsette å skape verdier i og for Nord-Norge. Den foreslåtte grunnrenten på havbruk vil begrense investeringer i næringen. Det er alvorlig og kan ødelegge for den fremtidige verdiskapingen i nord.