Gå til sidens hovedinnhold

Byrde eller mulighet? Sluttrapport om rapportering

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Beslutningen om å innføre VMS-sporing og elektronisk fangstdagbok – også for fiskeflåten under 15 meter – er en enkeltbeslutning det har blåst mye rundt i min periode som fiskeri- og sjømatminister. Det er forståelig. De færreste liker nye rapporteringskrav. Før jeg trer tilbake, vil jeg minne om oppsiden ved disse kravene. For rapporteringen skal spesielt sikre fiskernes egne interesser på sikt.

For det første vil rapporteringen gi bedre dokumentasjon på hvor det fiskes. Dette kommer til å bli stadig viktigere. For kampen om arealene til sjøs blir stadig tøffere. Derfor er det å kunne dokumentere hvor viktige fiskefelt ligger helt avgjørende for at fiskernes interesserer kan bli ivaretatt på en god og forsvarlig måte.

For det andre vil rapporteringen gi havforskerne bedre data om kystnære bestander. Det er viktig, for i dag er datagrunnlaget for mange kystnære bestander svakt. Data fra kystflåten vil dermed bidra til å gi et forbedret kunnskapsgrunnlag som i neste omgang bidrar til bedre forvaltning, slik at høstingen blir bærekraftig.

For det tredje vil rapporteringen gi dokumentasjon som markedet etterspør. De best betalende markedene stiller i dag økende grad krav til dokumentasjon på at fisken er lovlig høstet fra en bærekraftig forvaltet bestand.

For det fjerde: Nye løsninger har også et godt potensial for forenkling av fiskernes hverdag. Målet må være at rapporteringer mv skal bli "Vipps-enkelt". For å utvikle gode løsninger må fiskerne selv delta aktivt i utformingen sammen med systemleverandørene.

Det er lov å tenke nytt, selv om man er godt voksen. Etter et langt liv som fisker utvikler Boy Angelsen fra Kabelvåg nå, gjennom eget selskap og i samarbeid med SG marine AS, kjølesystemer og fangstdagbok for små sjarker. Angelsen er opptatt av å skape en holdningsendring, der fiskeren tar vare på kvaliteten på fangsten og dokumenterer dette gjennom sporing helt fram til kunden. Løsningen vil på samme tid bidra til å bedre kvaliteten på fisken, gi korrekte opplysninger om fangsten og forbedre fiskerens sikkerhet om bord. Her snakker vi altså ikke bare vinn-vinn, men vinn- vinn- vinn! Og det er bare én av flere interessante aktører, som jobber med gode løsninger for flåten.

Utvikling av ny teknologi vil kunne gi store ringvirkninger. Teknologi spres raskere enn før og klarer leverandørindustrien å lage gode løsninger, vil denne teknologien i neste omgang kunne selges utenfor Norges grenser. Det blir nok et bidrag til å øke verdiskapingen i landet.

Rapporteringskravene har altså en rekke fordeler i tillegg til det åpenbare; at mulighetsrommet for ulovlig fiske og landinger reduseres. Slik sikrer vi bærekraftig høsting og rettferdig konkurranse. Vinnerne er både naturen og kystsamfunnene.

"Det eneste konstante er forandring". Akkurat som vi tilpasser oss vær, vind og fiskens vandring må vi tilpasse oss, fokusere på nye muligheter og aktivt utvikle næringen. Nye dokumentasjonskrav for fiskere er forandring til det bedre. Dette gjør vi for fiskernes eget beste.

Kommentarer til denne saken