Vi viser til redaktør Arne Reginiussens kommentar i Nordnorsk debatt der han påpeker at Nordland får bevilgninger til to flyplass-prosjekt, og viktige samferdselsprosjekt i Finnmark blir oversett. Vi har full forståelse for dette synspunktet, og vi kan legge til at det kun er 10 mils avstand i luftlinje mellom disse to flyplass-prosjektene!

Vi i Støtteforeningen for Mosjøen Lufthavn har siden 2013 skrevet 50-60 leserbrev og argumentert mot det helt unødvendige flyplass-prosjektet i Mo i Rana. Vi har kun mottatt tre-fire svar. Ledelsen i Rana kommune og prosjektleder Henrik Johansen klarer ikke å begrunne hvorfor Rana må bytte ut en kortbaneflyplass med en flystripe på 2200 meter for tunge fossilt drevne jetfly, få år før man tror el-fly kan introduseres på kortbanenettet. Vi er helt sikre på at resultatet på sikt blir nedleggelse av kortbaneflyplassene i Sandnessjøen og Mosjøen for å få nok passasjerer til store jetfly til og fra storflyplassen i Rana.

Tirsdag 2. mars kunne man lese i Helgelands Blad at Oslo Economics på oppdrag fra Avinor har utført en analyse av storflyplass-prosjektet i Rana og fraråder bygging av flyplassen. Oslo Economics konkluderer med usikkerheter og et stort samfunnsøkonomisk tap:

«Den samfunnsøkonomiske analysen gir et samfunnsøkonomisk tap på 1,0 milliarder kroner i netto nåverdi. Basert på en samfunnsøkonomisk vurdering frarådes derfor prosjektet ny lufthavn i Mo i Rana.» (s.27)

Et par dager etter at det var kjent at Oslo Economics fraråder storflyplass i Rana av økonomiske grunner, ga statsminister Erna Solberg klarsignal for bygging og løfte om 1,8 milliarder kroner til storflyplassen. Det forutsettes et lokalt bidrag på 600 mill.kr og dermed kjøper Rana seg fram i køen på bekostning av andre prosjekt.

I forbindelse med behandlingen av NTP i 2017 sendte 48 politiske lokallag på Midt-og Sør-Helgeland brev til Stortinget der de bad om at kortbanenettet på Helgeland må opprettholdes. 12 ordførere har skrevet brev om samme sak, og Stortinget har vedtatt at lufthavnene i de øvrige regionsentrene på Helgeland skal opprettholdes ved bygging av storflyplass i Rana. MEN: Vi føler oss på ingen måte sikre på at dette vedtaket gjelder den dagen storflyplassen i Rana har for få passasjerer. Prosjektleder Henrik Johansen i Polarsirkelen Lufthavnutvikling har i brev til departementet protestert på at Oslo Economics baserer sin analyse på et influensområde med 36.000 innbyggere, altså bare Rana med omegn. Johansen hevder at influensområdet skal omfatte 65.000 innbyggere, altså både Rana med omegn og Midt-Helgeland med småbyene Sandnessjøen og Mosjøen. Prosjektlederen bekrefter altså at passasjergrunnlaget i Rana og omegn er for lite for store jetfly, og man trenger de passasjerene som i dag benytter Sandnessjøen Lufthavn og Mosjøen Lufthavn, som dermed kan bli nedlagt. Det betyr at man også mister det livreddende ambulanseflyet.

Hvordan klarer Rana-miljøet å presse fram et flyplass-vedtak som er både samfunnsøkonomisk meget ulønnsomt og uønsket på det øvrige Helgeland? Statssekretær Ingelin Noresjø (Krf) gav svaret på Drivkraftkonferansen 2020: «Lobbyisme fungerer». Med andre ord: Man trenger IKKE saklige argumenter! Man kommer lengre med møter, masing og innleide konsulentselskap. Helgelands Blad publiserte i juli 2020 en serie sms-er fra Henrik Johansen til statssekretær Jon Ragnar Aarset (H) i den hensikt å få møte med Aarset: 3.juni: «Skjønner det er travelt, men skulle gjerne hatt litt av din tid. Ankommer Oslo i ettermiddag. Hva med frokost på Bristol i morgen tidlig,.?» Han fikk møte med Aarseth, og vil ha nytt møte 10.juni: «Hei gode mann.(…) Vi rakk ikke å prates i går. Er i Oslo både i dag og i morgen og fredag formiddag om tid finnes? Vh Henrik». Noen dager senere: «Hei igjen gode mann. På nytt i Oslo (…) Ber om 5 minutt med deg i dag, evt pr tlf. evt kaffe i morgen tidlig på Bristol. Hilsen Henrik» – Denne gangen svarte statssekretær Aarset at han var fullbooket. Vi risikerer at det er nedleggelse av flyplassene i Sandnessjøen og Mosjøen som er tema på lobby-møter på Hotel Bristol om få år.

I august 2017 - før stortingsvalget- satte Erna Solberg spaden i jorda der flyplassen skal bygges i Rana, uten vedtak om bevilgning og uten pålagt kvalitetssikring av kostnadsoverslag. Senere har sentrale politikere fra Høyre lovet ranværingene storflyplass, bla. i forbindelse med kommunevalget for to år siden. Formålet er åpenbart å samle Høyre-stemmer i Rana som er største kommunen på Helgeland, og få Høyre-ordfører der om to år. Dette er ikke samfunnsbygging, men politisk karriere-bygging.

I det perspektivet spiller det ingen rolle hvilke negative konsekvenser en storflyplass i Rana får for resten av Helgeland, og det spiller heller ingen rolle at Finnmark ikke får penger til viktige samferdselsprosjekt. Vi er mange på Helgeland som ikke har noen innvendinger mot at 1,8 milliarder kr går til nødvendige prosjekt i Finnmark i stedet for en unødvendig storflyplass i Rana!