Gå til sidens hovedinnhold

Bygg midtdeler til Vollan nå, Hareide!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Søndag kveld gikk det igjen liv tapt på innfartsveien fra Vollan til Tromsø. To medmennesker mistet livet i en front mot front kollisjon fem km nord for Kantornes i Lavangsdalen, like før strekningen som fikk midtdeler etter storulykken i 2011. I kveld var tre kjøretøy og seks personer involvert, ifølge Nordlys. Det er i skrivende stund ukjent om noen er alvorlig skadd.

Disse to dødsfallene kunne vært unngått.

I januar 2011 gikk fem liv gikk tapt, og flere ble hardt skadd, i det som senere ble omtalt som Lavangsdalen-ulykka. Kjedekollisjonen involverte blant annet en minibuss med UNN-ansatte, og vi mistet gode kolleger, barn mistet foreldre og søsken. Etter ulykka påpekte vi det åpenbare, nemlig at midtdeler ville redde liv på denne sterkt ulykkesbelastede strekningen. Vel en måned senere lovte daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa strakstiltak, og arbeidene ble igangsatt senere samme år. På strekningen som ble utbedret, har ingen dødd etterpå.

Men jobben ble altså ikke fullført. I årene etterpå har ytterligere seks mennesker mistet livet på andre deler av denne livsfarlige veien. Den nye innfartsveien fra nordenden av Lavangsdalen og inn til byen ser nå endelig ut til å bli bygd, med midtdeler. Vi forventer at arbeidene starter neste år, uten ytterligere forsinkelser.

Men det er ikke godt nok. Strekningen der ulykken søndag inntraff, blir ikke utbedret, og det foreligger ingen planer om resten av strekningen fra Vollan til Lavangsdalen, strekningen der det også har vært flere dødsulykker.

En av oss kjørte gjennom Lavangsdalen søndag kveld, bare en time før den siste ulykka. Trafikken var tett i begge retninger, og det var lett snøfall, men forholdsvis gode kjøreforhold, med tørr vei, godt veigrep og bra sikt. Trafikken fløt godt med hastighet rundt fartsgrensen på 80 – 90 km/t. En bil foretok en rekke hasardiøse forbikjøringer selv om dette åpenbart var meningsløst i en situasjon med kø og tett trafikk.

Vi kan ikke sitte stille og se på at disse fullt ut unngåelige tragediene fortsetter. Det som var mulig i 2011, er selvsagt mulig også nå.

Vi retter en skarp oppfordring til samferdselsminister Knut Arild Hareide: Iverksett bygging av midtdeler på E8 fra Vollan til Lavangsdalen nå! Dette kan lett gjennomføres som en utvidelse av prosjektet med ny innfartsvei, som uansett skal påbegynnes neste år.

Vi har ingen flere liv å miste!

Kommentarer til denne saken