Gå til sidens hovedinnhold

Byenes krafttak for klima og arbeid

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Verdens klima er i unntakstilstand. FNs nye klimarapport slår fast at vi må handle nå. Men store ord alene løser ingen klimakrise. Vi i Ap kan og vil gjøre ord til virkelighet. Vi gjør det i byene, nå er det hele Norges tur.

FNs klimarapport rydder av veien all tvil. Det er menneskelig aktivitet som har skylden i klimakrisen. Temperaturøkningen er på vei til å overstige 1,5 grader, det betyr mer ekstremvær, varmere hav og fare for at livsgrunnlaget til millioner av mennesker forsvinner.

I vår nordlige del av verden stiger temperaturen dobbelt så mye som alle andre steder. Konsekvensene for Norge er dramatiske, men i omstillingen ligger det også en mulighet til verdiskaping som mange andre land allerede er godt i gang med.

Skal vi løse klimakrisa, må løsningene våre være rettferdige, de må henge sammen med politikken på andre områder og de må settes raskt ut i livet. Store ord alene løser ingen klimakrise. Vi i Ap har allerede gjennomført store endringer i norske byer og kommuner, nå står hele Norge for tur. Vi kommer til å skape nye grønne arbeidsplasser, og vi skal sørge for en økonomisk vekst som ikke gir vekst i utslipp.

Vi skal skru klimaambisjonene opp, samtidig som vanlige folk og bedrifter skal kunne henge med på omstillingen.

Vi har nå under ti år på å mer enn halvere Norges klimagassutslipp. For å klare det uten å samtidig bygge opp en massiv motstand mot grønn politikk, må vi bygge opp mange nye næringer og arbeidsplasser i hele landet. Politikken må sørge for at vi kan leve av å kutte utslipp, og sørge for at omstillingen til nullutslippssamfunnet blir rettferdig slik at alle blir med. Vanlige folk og de som har minst fra før kan ikke ta prisen for klimakuttene alene.

I storbyene har vi kommet godt i gang, og Arbeiderpartiet har ledet an. Resultatet er renere luft, bedre bymiljø og grønn vekst. Oslo har gått fra bot for giftig luft, til å bli kåret til Europas miljøhovedstad, samtidig som livet for vanlige folk i byen blir bedre og friere.

I Bergen har bygging av bybanen og landstrøm i havneanlegg bidratt til å få utslippene ned og kollektivtilbudet opp. Oslos utslippsfrie byggeplasser, omfattende kollektivutbygging, historiske satsning på sykkelveier og klimabudsjett har satt standarden for europeisk miljøledelse. Trondheim satser tungt på miljøpakken som flytter folk over fra bil til kollektiv, sykkel og gange. Tromsø har utviklet avfallshåndtering i særklasse, mens Stavanger gjennom strategisk klimabudsjettarbeid og Bymiljøpakken har skapt store klimagevinster, og Kristiansand har gjort enorme grep for å elektrifisere bilparken.

Bærekraft handler om å imøtekomme behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner. Vi i Arbeiderpartiet mener at vår rolle som politikere er å redusere forskjeller og gi folk like muligheter til å leve miljøvennlig. Da er gulrot minst like viktig som pisk. Om klimapolitikken ikke framstår som rettferdig, vil den heller ikke fungere.

På veien mot nullutslippssamfunnet er det brede fellesskapsløsninger, som ser klima som en del av hele samfunnet og spekteret av problemstillinger folk i byen vår møter, som teller. Ikke om skolebarn skal få ha kjøttpålegg på skiva eller ei. Klimakutt må i større grad bli et samfunnsansvar, det løses ikke med moralisme og pekefingre mot folk.

Det grønne skiftet er i gang. For å komme videre skal vi gjenbruke og dele mer, samtidig som vi skal forbruke og kaste mindre. Slik skaper vi både arbeidsplasser og trivsel. Vi skal legge til rette for endring, samtidig som vi tar hensyn til folks behov for å ha en trygg jobb å gå til og et hverdagsliv som må gå opp.

Når vi sier at alle biler i framtida skal være elektriske, skal vi også sørge for at vanlige folk har mulighet til å kjøpe og lade, og at de har en plass å sette bilen. Vi kan ikke be vanlige folk være med på det grønne skiftet, uten å sørge for at de også har en jobb å gå til.

I storbyene har vi kutta utslipp lenge, og vi skal fortsette å ta vår del av arbeidet for et mer bærekraftig samfunn. Men skal vi lykkes, trenger vi Arbeiderpartiet i regjering for å hjelpe oss med å kutte utslipp og skape jobber. Store ord alene løser ikke klimakrisa.

Skrevet av:

Gunnar Wilhelmsen, ordfører (Ap) i Tromsø kommune

Raymond Johansen, byrådsleder (Ap) i Oslo kommune
Marte Mjøs Persen, ordfører (Ap) i Bergen kommune
Rita Ottervik, ordfører (Ap) i Trondheim kommune
Kari Nessa Nordtun, ordfører (Ap) i Stavanger kommune
Jan Oddvar Skisland, ordfører (Ap) i Kristiansand kommune

Kommentarer til denne saken