Sentrum er Tromsøs bankende hjerte. Nede ved sjøen er det naturlige midtpunkt. I hundrevis av år har vi bodd, handlet, jobbet og gått i kirka her. Her har fiskebåtene lagt seg til med sin ferskfisk, her veiver våre barn med flagg i 17.maitoget. Her samles vi, i denne værbitte, vakre og mangfoldige byen vår.

Alt er i forandring, også sentrum. Netthandelen øker og kjøpesentre utenfor bykjerna tiltrekker seg mange folk. Samtidig ønsker de fleste av oss fortsatt Tromsø sentrum som en urban og sentral arena for byliv. En identitetsmarkør der det er lett å bevege seg og oppholde seg og som utstråler at vi er den arktiske hovedstaden.

Nå har vi sjansen til å planlegge og utvikle nettopp dette. For i disse dager legger kommune- og byutviklingsutvalget (KOBY) “Sentrumsplanen” ut til andre gangs offentlig ettersyn. Det er liten tvil om at sentrum engasjerer og det første ettersynet fikk inn mange spennende og viktige meningsytringer. Et sentralt grep i planen er å fremheve statusen til våre felles byrom. Dette inkluderer en sammenhengende og allmenn tilgjengelig havnepromenade ytterst mot sundet. Havet har alltid vært viktig for oss, og nå skal vi ta det tilbake!

I tillegg til det pågående arbeidet med sentrumsplanen så har vi i år satt av midler til en storstilt byfornying med sikte på å styrke vår byidentitet og gjøre sentrum mer attraktiv for oss alle. Dette gjøres gjennom flere grep; Vi har vedtatt prosjekt, «Byfornying sentrum», der det er satt av totalt 16 millioner i økonomiplanperioden. Disse midlene skal blant annet gå til å følge opp KOBY sitt vedtak om å utarbeide et handlingsprogram for sentrum. Hvis vi skal lykkes med å virkelig løfte sentrum holder det ikke med enkelttiltak her og der. Vi må evne å tenke helhetlig og systematisk for å løfte sentrum fra nord til sør.

Videre har vi lagt inn penger til prosjektering og opprusting av Storgata Nord, Strandtorget bypark med fokus på barn, Prostneset bypark og Nansenplass skatepark. Kommunen fortsetter også sitt viktige samarbeid og delfinansiering av Tromsø Sentrum AS. De gjør et formidabelt arbeid med å skape et attraktivt og levende sentrum, nå sist med det fantastiske prosjektet «Julebyen Tromsø».

Tromsø er en vakker og moderne by, og fortjener et vakkert og moderne sentrum. Det må utformes til å være et innbydende sted for ung og gammel, shoppere og kafégåere, innfødte og turister, de med rullator og de med barnevogn, nåværende og kommende tromsøværinger - fra hele verden.

En helhetlig byfornying i sentrum er villet politikk og kommer ikke av seg selv. Det kreves engasjement, samarbeid og ikke minst økonomiske ressurser for å få det til. Vi satser på dette fordi det er viktig og fordi vi mener at kommunen må ta ansvar for å sikre et levedyktig og attraktivt sentrum som kan bidra til bolyst i nord. Men kommunen kan og skal ikke gjøre dette alene. Jeg vil derfor si tusen takk til alle som har kommet med sine innspill enten til sentrumsplanen, i avisa eller i kommentarfelt for deres engasjement og bidrag så langt.

Jeg håper dere også vil engasjere dere i neste runde med høring av sentrumsplanen – for vi trenger deres stemme. La alle vi som er glad i byen vår pumpe friskt blod inn i Tromsøs bankende hjerte.