Gå til sidens hovedinnhold

Bydelsråd og utviklingslag får større innflytelse

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvis demokratiet skal fungere og beslutningsprosessene skal bli så bra som mulig, er det avgjørende at alle innbyggere har en reell mulighet til å fremme sine synspunkter. Viktige saker som berører lokalmiljøet, behøver gode prosesser og bli best mulig opplyst.

I Tromsø har vi utviklingslag i bygdene og bydelsråd i bydelene, som består av engasjerte folk med et sterkt ønske om å gjøre sitt lokalmiljø til et best mulig sted å leve. De besitter en kompetanse på lokale forhold som er meget viktig å dra nytte av for Tromsø kommune – både administrativt og politisk.

Vi er som folkevalgte valgt som ombudsmenn og kvinner for å ivareta innbyggerne og bidra til at alle blir sett og hørt. Med at vi bor i henholdsvis Hamna og Lakselvbukt, har vi begge kjent på viktigheten av å ha bydelsråd og utviklingslag. De «prater grasrota» sin sak. Derfor er det avgjørende at lagene og rådene sikres best mulig forutsetninger for å fremme sine synspunkt.

Vi i Arbeiderpartiet fikk i kommunestyremøtet 27. januar, sammen med våre samarbeidspartier, et endringsforslag i våre politiske saksbehandlingsregler som signaliserer enda sterkere at bydelsråd og utviklingslag er en av Tromsø kommunes viktigste samarbeidspartnere.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. Det innebærer at utsendinger fra bydelsråd og utviklingslag, kan komme til kommunestyret og andre folkevalgte organer, for å uttale seg om saker som er viktige for den aktuelle bydelen eller bygda.

Dette viktige grepet er forankret i Tromsøerklæringa som omhandler det å utvikle samarbeidet med utviklingslagene og bydelsrådene, for å sikre reell medvirkning og påvirkningskraft i den politiske prosessen. Samtidig vil det være med å løfte frem den kompetansen som disse innehar og den viktige rollen de skal inneha i utviklingen av kommunen. Vi er meget fornøyde med at vi har fått dette igjennom i kommunestyret. Sammen kan vi få det til!

Kommentarer til denne saken