Det foregår et storstilt arbeid med utskifting av vann- og avløpsrør i Røstbakken for tida. Det er jo bra at en så viktig infrastruktur får ei etterlengta modernisering.

Som en følge av dette arbeidet er nå hele Røstbakken (altså den ordentlige Røstbakken; den som går fra toppen og ned mot sentrum) stengt for all trafikk. Heller ikke busser på linje 40 kan trafikkere på strekninga. Troms Fylkestrafikk har derfor satt inn ei erstatningsrute, rute 37, slik at bussbrukere på store deler av Sør-Tromsøya likevel skal ha et bussalternativ.

So far – so good, som det heter. Men så oppdager jeg at denne erstatningsruta egentlig ikke er ei erstatningsrute; den erstatter på ingen måte den gode bussforbindelsen som rute 40 ga. Her er det slik at bussene går langt sjeldnere. Som regel er det 40 minutters mellomrom mellom avgangene, men midt på dagen går dette opp til 90 minutter. Og ikke nok med det, siste avgang fra sentrum på hverdager er klokka 18.00, mens på lørdager er det klokka 15.20. Klokka ti på halv fire, altså. Det er så tidlig at man knapt har rukket å komme seg til byen før bussen går hjem. Dette tilbudet skal være det som beboerne i området må forholde seg i hele 2023 og kanskje langt inn i 2024 også.

Det kan være grunn til å understreke at befolkningas behov for gode bussforbindelser ikke er blitt mindre som en følge av arbeidene i Røstbakken. Snarere tvert i mot; vi bor jo i en by! Barn og ungdom til skole, trening og aktivitet , pensjonister på handletur med innlagt kafebesøk, folk i alminnelighet, mange mennesker ønsker å bruke bussen som det fortrukne transportmiddel. Det bør også være i samfunnets interesse, spesielt nå som kommunen og fylkeskommunen ellers setter inn kraftige tiltak for å stimulere kollektivtrafikken og begrense uønsket privatbilisme.

Slik det såkalte tilbudet nå fungerer så er det så dårlig at det ikke kan brukes for folk som skal rekke treninga, konsultere fastlegen, komme seg hjem fra skolen etc. . I tillegg så er det så dårlig at folk velger bort bussen også på de få avgangene som korresponderer med folks transportbehov. Det er så dårlig at man ikke skulle tro at vi her snakker om ei viktig by-bussrute.

Jeg har vært i kontakt med Troms Fylkestrafikk om dette og de er enige i at dette er et dårlig tilbud. De forsvarer dette med at rute 40 fortsatt går til Sydspissen, og de har fortsatt de samme kostnadene som tidligere med dette. Rute 37 er et tillegg som allerede koster penger og de har rett og slett ikke penger til å gi et bedre tilbud enn dette.

Det er da jeg virkelig stusser! I planlegginga av arbeidet i Røstbakken; var det ikke dialog mellom kommunen (grøftegraverne) og fylkeskommunen (busskjørerne) om at dette ville skape store utfordringer for kollektivtrafikktilbudet i området, og at man måtte sørge for ei løsning som ivaretar både samfunnets og beboernes behov ? Eller tenkte man bare at det går nå over før eller siden, mens man nynna på låten som Tromsø-gruppa Nøkken laga i 1981: «Om det ikkje går buss dit du ska, ja så kan du vel gå dit i alle fall. Om det ikkje stoppe bila og tar dæ på, ja så får du begynne å gå.»

Ærlig talt, kjære lokale og regionale myndigheter: Sånn kan vi vel ikke ha det i et bysamfunn som Tromsø ?