Vi er vokst opp i Hamna og Hammerfest, på Skjervøy og i Senjahopen. Av hverandre har vi lært, sammen utvikler vi politikk. En politikk som er bra for hele Troms.

Vi er født på 90-tallet og mener Arbeiderpartiet har den beste, helhetlige politikken for å utvikle slike samfunn vi er vokst opp i. Trygge og gode lokalsamfunn hvor dugnadsånden har stått sterkt og hvor alle løfter i lag. Der alle har gått på den samme skolen, spilt på samme fotballag eller i korps.

Vi er en generasjon som har fått velferdsstaten i dåpsattesten. I løpet av vår oppvekst ble fedrekvoten en realitet, full barnehagedekning en selvfølge og seksåringene startet på grunnskolen. Mange velferdsordninger vi kanskje tar for gitt – men som det krevde politisk mot å prioritere.

Vårt engasjement starta i lokalsamfunnene våre. Alle har vært og er folkevalgte, og brenner for trygt barnevern, et mangfoldig kulturtilbud og en god skolegang for alle elever. Men, det er også utfordringer som vår generasjon står klar for å ta tak i.

Arbeid til alle er jobb nummer én

Flere av oss startet i arbeid tidlig. Marta sin første jobb som 13 år gammel servitør. Nicklas skar tunger fra femteklasse. Victoria hadde sin første jobb på gatekjøkkenet på Skjervøy som 15-åring. Vi vet hvordan det er å være ung og usikker i arbeidslivet, og å oppdage at det finnes en arbeidsmiljølov som er til for å beskytte oss. Viktigheten av sterke fagforeninger. Ingen skal ha nulltimerskontrakter, hvor man står med mobilen i hånda for å se etter vakter nok til å dekke neste måneds husleie. Vi trenger sterke fagforeninger, og et arbeidsliv der det er uaktuelt at arbeidsgiver driver sosial dumping gjennom å kun gi bonus til de som ikke er fagorganisert. Opprydningen i arbeidslivet for de unge er en av Arbeiderpartiets hjertesaker.

Unge må kunne kjøpe egen bolig

Uansett hvor du bor i Troms, så skal du ha mulighet til å eie en bolig. Det er ikke så enkelt i dag. Utfordringene er ulike i bygd og by, men løsningen er den samme. Husbanken. Denne regjeringa har mer enn halvert antallet som får startlån for å kjøpe bolig. Nå er det på tide å gjenreise Husbanken og sikre sosial boligbygging. Ungdom må kunne få startlån igjen, slik det var på 90-tallet.

Høyere utdanning i nord

Vi har alle tatt vår utdanning på Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet. Jurist. Fiskerikandidat. Økonom. At nordnorsk ungdom kan ta høyere utdanning med solid kvalitet i egen landsdel har vært et av de største løftene for hele landet. Det er ingen selvfølge at det har blitt mulig – og vi er takknemlig for de som har gått foran. Nå vil vi fortsette arbeidet, bygge flere studentboliger og øke studiestøtten.

Trygge velferdstjenester

Den geniale måten å organisere vår felles oljeformue, har gjort at den økonomiske veksten i vår levetid har vært formidabel. Utviklinga de kommende årene vil ikke nødvendigvis være like ekstrem. Da krever vi at tiden for de store skattegavene til landets rikeste må være over, og at tiden er kommet for å prioritere vanlige folk: Gratis tannhelsetjenester for å tette det siste hullet i velferdsstaten, der vi starter med unge folk, gratis SFO og rimeligere barnehage for alle.

Klimakutt som skaper jobber

Den viktigste saken for vår generasjon er uten tvil klimasaken. Vi har klimastreiket. Vi krever handling. Og for oss er det viktig at klimakuttene gjennomføres på en rettferdig måte. Vi må skape jobber samtidig som vi kutter utslipp. Og vi må omstille fra fossilt til fornybart – både selve oljesektoren og oss som samfunn. Det krever politisk mot, og vi mener Arbeiderpartiet er det eneste partiet som kan sikre dette.

Dette er noen av våre hjertesaker og våre grunner til at vi stiller til valg for Arbeiderpartiet ved dette stortingsvalget. Nå gjelder det – vi trenger et størst mulig Arbeiderparti for å sikre et nytt flertall for en ny retning for Norge.