Gå til sidens hovedinnhold

Brøl for vår nordlige utmarksbruk

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er med vantro jeg leste at Regjeringen har satt ned et utvalg som skal jobbe med motorferdselsloven, uten at de loven er for, blir tatt med på laget. Ut fra sammensetningen kan vi allerede lese at dette ender med ingenting. Hvor ble det av de med kunnskap som kan motorferdsel og utmarksbruk? Hvem skal tale samenes interesser, utmarksbrukernes og utmarksnæringens interesser i nord? Jeg har null tillit til utvalget og er rystet. Våre interesser blir jo verken sett eller hørt – mens andre særinteresser er blitt tatt inn i varmen. Når skal vi i nord bli tatt på alvor?

– Nå er det på tide med et skikkelig brøl! Nordkalottfolket har kjempet for å få endret den urettferdige motorferdselsloven siden 2005, og et innlegg fra mai 2020 kan forklare hva vi mener. Et stort gjennombrudd kom i saken i mars i år, da et stort flertall på Troms og Finnmark fylkesting vedtok Nordkalottfolkets forslag at: «Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere å starte arbeid og prosess opp mot storting og regjering for å få en helhetlig revidering av motorferdselsloven, hvor nordmenn, samer og kveners bærekraftige bruk av utmarka blir hensyntatt, og man bidrar til bolyst og sikrer at vår kultur bevares og videreutvikles». Ikke nok med det: det ble vedtatt to ganger samme uke – det kom også inn i distriktsmeldingen, med samme ordlyd. Det var et svært, svært kraftig signal om hva vi vil i nord. At man da kommer med et utvalg som ikke taler samiske interesser, ikke taler utmarksbrukernes interesser er en skandale, og det hele anses som en vits, når disse skal jobbe til nesten ut 2023 før de avgir sin rapport.

Samtidig vil vi påpeke at dette er ikke til forkleinelse til de som er utnevnt. De er sikkert dyktige folk – men her har man sortert og tatt med de brukerinteressene som passer best for det svaret man vil ha. Det er klart at med sterke krefter på all mulig bruk uten motorferdsel, vil det hele komme svært skjevt ut.

Sametingets fadese i motorferdselsloven.

Med NSR og Senterpartiet i førersetet, har Sametinget sviktet fullstendig. Da vi tok opp endring av motorferdsel første gang, påsto de at vi ikke hadde kunnskap om dette, og avviste saken. Det samme skjedde neste gang – vi måtte stave for dem urettferdigheten, men holdningen demmes var det samme. NSR og Senterpartiet på Sametinget har hele tiden vært negativ til å endre motorferdselsloven, og dermed aldri kjempet for denne saken opp mot regjeringa. Så her ser vi resultatet: de samiske interessene er ikke tatt med, man har ikke fått en plass ved bordet.

Jo da, NSR kom diltende etter ut på våren i år og ville plutselig jobbe for motorferdselsloven. Men, ikke for endring, kun at kommunene skal ha mer makt. Det samme gjelder Arbeiderpartiet på Sametinget – først i forrige uke kom de ut, etter å ha hørt Nordkalottfolket si i debatten med SP at det første vi vil gjøre, er å forhandle med staten om endring av motorferdselsloven. Plutselig fant de ut at det var jo en lur sak. Same-AP tar alle mulige forbehold, og vil aldri bidra til en rettferdig og likeverdig utmarksbruk. Så vær så god – vi kan takke NSR og SP for at de IKKE har tatt denne saken opp med regjeringa og sørget for at vi får velge kloke utmarksbrukere inn i utvalget. Nordkalottfolket er den eneste som har kjempet denne kampen på Sametinget over mange år, og eneste garantisten for at likeverdighet blir bærende.

Fylkets gode bidrag – men ikke fra alle.

Og det samme gjelder Arbeiderpartiet på fylket. På fylkestinget i Troms og Finnmark, skapte vårt forslag om endring av motorferdselsloven så stor konflikt, at det rødgrønne samarbeidet nesten røk. Arbeiderpartiet endte, etter rasende debatt, med å stemme for en endring, men kun fordi de forventet at det var endring av vinterløyper, ikke barmark. Så stor var motstanden, at de stemte imot at endring av motorferdselsloven kan bidra til mer rettferdige løsninger, mer bolyst i en landsdel folk flykter fra. Merk dere at det var Frp, Høyre og Senterpartiet på Troms og Finnmar fylke, som hadde et genuint ønske om å endre loven.

Stå opp for deg selv!

Så hva gjør vi nå? Vi må stå opp for oss selv! Vi må stå opp for det vi tror på! Vår kultur er viktig. Vi oppfordrer alle som er opptatt av rettferdig og likeverdig motorferdselslov, hvor vi får lov å sanke, høste, hvor man kan drive utmarksnæring uten å tigge og be om lov, til å rope høyt. Brøle. Stem på de på Stortinget som vil, uten forbehold, endre motorferdselsloven og se på den med nye øyne, den er 54 år gammel nå. Det nytter ikke kun å gi makta til kommunene – selve loven setter så mange begrensninger at vår kultur dør ut, om ikke loven endres.

Og vi vet at Sametinget kan være brekkstangen i forhandlinger. Men det nytter ikke med NSR, SP og AP ved roret som nå. De er klar på at reindrifta som urfolksnæring er viktigere enn alt annet, og opptrer som at enhver utmarksbruker er en trussel for reindrifta, eller mot dyreliv. Det er rett og slett ikke sant, og vi må alle få være likeverdige brukere.

Det er kun Nordkalottfolket som har kjempet uendelig lenge for å få dette til – vi må ikke la noen ødelegge den kampen nå – verken regjering, storting eller Sameting. Uten oss ved roret, kommer Sametinget aldri til å slippe andre til i utmarka. Brøl høyt nå! Protester. Skriv, snakk med folk. Og stem på de som vil, og kjemper for noe!

Kommentarer til denne saken