Skjalg Fjellheim moret seg i en kommentar tidligere i uka seg med å hevde at jeg av prinsipp er uenig med ham uansett hva han kommer med - at hvis han foreslår brunost på skiva, så vil jeg insistere på gulost.

Den kommentaren utga seg for å være et svar på et innlegg fra meg der poenget var at det ikke er hverken riktig, eller praktisk mulig, for UiT-styret å endre forslaget om eksterne representanter i det nye styret. I virkeligheten tok "svaret" ikke opp den problemstillingen overhodet. På verste politikermaner valgte Fjellheim å messe det samme budskapet fra tidligere kommentarer med å krydre karakteristikken av UiT som "pølsebod" med nye ingredienser som "aksjeselskap" og "heimføinger".

Jeg skriver dette innlegget som et forsvar for at debattanter skal kunne driste seg til å markere uenighet med den politiske redaktøren uten å bli stemplet som kranglefanter av en som tross alt tjener sitt daglige brød av bidragene fra de samme debattantene. Fjellheim har mistet skiva med syltetøyet ned, og forsøkene på å tørke opp ved å skrive at "det er som det skal være å imøtegå hans meninger", er selvmotsigende og mangler troverdighet.

Og her er vi ved kjernen. Jeg er ikke av prinnsipp uenig med Fjellheim. Men jeg er en prinsipiell motstander av manglende konsekvens, logikk og et ryddig verdigrunnlag. Det er nemlig ikke mulig å være hverken enig eller uenig i mange av kommentarene fra Fjellheim, hvis man samtidig stiller krav til logisk sammenheng. Han skyter i alle retninger, med god teft for hva som trigger "likes" i kommentarfeltene og på sosiale medier.

Som et eksempel vil jeg trekke fram kommentaren fra koronadebatten, "Det blir ikke bedre i Tromsø hvis det ikke blir bedre i Oslo". Jeg er hjertens enig i innholdet i den overskriften. Kanskje den viktigste av alle innsikter i pandemiers natur er at vi alle er i samme båt, og med ALLE mener jeg alle i hele verden.

Fjellheims problem er at han ikke klarer å trekke denne innsikten ut over landets grenser. I samme åndedrett som han proklamerer at Tromsø og Oslo må stå sammen, fortsetter han å terpe på myten om at vi kan overvinne pandemien i Norge ved å grabbe til oss vaksiner fra andre land.

En ting er at etikken bak denne tankegangen er pill råtten, men den vil, hvis den blir satt ut i livet, også skade oss sjøl på sikt. Det er i vår egen interesse at hele verden får vaksiner i mest mulig jevn takt, blant annet fordi en epidemi som løper fritt i fattige land vil fortsette å produsere stadig mer smittsomme mutanter som etterhvert kommer til å snike seg som trojanske hester inn bak murene i rikdommens festning. Det er rett og slett bra for oss sjøl å oppføre oss sivilsert og anstendig i internasjonale relasjoner.

For dem som ønsker en utypning anbefaler jeg denne lederen i British Medical Journal.