Nordland politidistrikt har onsdag sendt ut pressemelding om at de henlegger saken mot Ap-toppene som 15. mars festet på hotell i Bodø. Henleggelsen bygger etter mitt syn på en feilaktig forståelse av jussen, og gir i tillegg en svært uheldig signaleffekt til Bodø’s befolkning, og landet for øvrig.

Henleggelsen begrunnes med at det var motstrid mellom nasjonale forskrifter (som forbød arrangementet) og lokale forskrifter (som tilsynelatende tillot arrangementet), og at dermed ikke foreligger klar nok lovhjemmel for å sanksjonere overtredelsen.

Dette må bygge på en misforståelse om jussen. For det første trådte den nasjonale forskriften i kraft etter den lokale forskriften. Det kan ikke være tvilsomt at regjeringen har hjemmel til å skjerpe koronarestriksjoner som allerede gjelder lokalt. For det andre kan ikke en lokal forskrift oppheve restriksjoner som er innført nasjonalt. Det vil jo medføre at enhver kommune kunne ført sin egen pandemipolitikk. Det lokale forskrifter i enkelte tilfeller kan gjøre, er å skjerpe restriksjonene sammenlignet med de nasjonale tiltakene. Ved motstrid gjelder de til enhver tid strengeste reglene.

Dette er til og med opplyst om på Bodø kommunes hjemmesider. En henleggelse på dette grunnlaget er altså feil.

Henleggelsen sender også et svært uheldig signal til innbyggerne i Bodø og i hele landet. Høye koronabøter deles primært ut for at de de skal ha en allmennpreventiv effekt på befolkningen. Hva skjer med tillitten og viljen til å følge koronatiltakene når de folkevalgte selv slipper unna ansvar? Det er ikke lenge siden ungdommer i samme by måtte tåle strafferettslig forfølgning (pålagt å møte i konfliktrådet) for et lignende forhold. For ikke å snakke om de mange koronabøter som er utstedt over det ganske land.

Det er verdt å minne om prinsippet i Grunnloven § 98: «Alle er like for loven.» Det gjelder også når loven brytes.