Gå til sidens hovedinnhold

Bør eksportører forberede seg på å gjenopplive eksportsalg til Russland når det internasjonale olje- og gassmarkedet krymper?

Artikkelen er over 1 år gammel

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Russland eksporterer olje både vestover og østover via trofaste rørledninger. Oljeselskapene har langsiktige eksportkontrakter, samt eierandeler i mange europeiske oljeraffinerier. Utviklingen av den russiske oljeindustrien går av og til nokså tregt, men er utvilsomt solid, og det samme er interessen for import av teknologiske varer og tjenester fra Nord-Norge.

Les også i Nordlys India, Kina og Russland i 2020. Trippelalliansen i Nordområdene

Omtrent 40 prosent av det russiske statsbudsjettet består av inntekter fra olje- og gasssalg. Olje- og gassindustrien er strategisk viktig for landets økonomi, og Kreml-politikerne følger nøye med på utviklingen. Oljekrisen – den globale nedgangen i etterspørselen etter drivstoff på cirka 30 prosent - påfører et enestående slag for oljeproduksjonen. I april 2020 vedtok landet de nye vilkårene i OPEC+ -avtalen for å redusere oljeproduksjonen og må nå redusere produksjonen med 1,8 millioner fat per dag (b/d) fra mai til juni. Oljeselskapene forhandler nå med myndighetene om individuelle kvoter for å redusere produksjonen. Rosneft vil måtte redusere produksjonen med cirka 650 tusen b/d, Lukoil har allerede kunngjort en reduksjon på 300 tusen b/d. Andre skal også kutte: Surgutneftezaz er med 200 tusen b/d, Gazprom Neft med 130 tusen p/d og Tatneft med 100 tusen b/d.

Litt mer enn halvparten av oljen blir utvunnet i gamle felt fra sovjetperioden. Disse gamle feltene opererer med maksimal produktivitet og krever nye investeringer hvert år for å opprettholde produksjonsnivået. Reduksjonen i oljeproduksjonen vil skje på slike felt ved nedgang i boring av nye og reparasjon av gamle brønner. Utviklingen av nye felter vil bli bremset noe opp, men ikke stanset, siden det er de som gjør det mulig å kompensere for den naturlige nedgangen i utvinningen i de sovjetiske feltene. Til dags dato har ikke et eneste russisk oljeselskap bedt om støtte fra myndighetene, kunngjort nedbemanninger eller kansellering av nye prosjekter. Visstnok blir kostnadsreduksjon utarbeidet av hvert oljeselskap og vil bli vedtatt i løpet av nær fremtid. Dette vil først og fremst ramme boreentreprenører og oljefeltserviceselskaper, som vil måtte oppløse en betydelig andel av staben. I løpet av 2020 kan borevolumet falle med 30 prosent. I mellomtiden har fortsettelsen av følgende prosjekter kunngjort.

Novatek er helt tydelige på at firmaet ikke har planer om å gjøre store endringer i sine arktiske prosjekter som er under utvikling. Blant annet fortsetter spesialister fra India å jobbe for Novatek. Gazprom Neft har en lovende letesesong på Tajmyrhalvøya for Jenisei-prosjektet. Rosnefts langtidsinvestering Vostok Oil på Tajmyrhalvøya vurderes på nytt. Prosjektet vil kreve over 150 milliarder dollar i investeringer og kan skape 100.000 nye arbeidsplasser. Gazprom bestemte seg for å fortsette med før-investeringsfasen i Power of Siberia 2 -prosjektet rettet mot Kina. Lukoil går videre med utviklingen av sine offshore-felt i Kaspihavet og Østersjøen. Gazprom planlegger å sette i gang et tredje LNG-produksjonstog ved Sakhalin-2 LNG-anlegget. Sakhalin-1 olje- og gassprosjekt i Russlands fjerne øst har bestemt seg for å bygge sitt eget flytende naturgass (LNG)-anlegg i en Stillehavshavnen De-Kastri.

Når det gjelder olje- og gassutvinningsprosjekter på sokkel, utgjør prosjektene i dag omtrent 5 prosent av den totale produksjonen. Offshore-prosjekter har langsiktig strategisk betydning for russiske oljeselskaper, så ingen kommer til å forlate dem. Statlige programmer stimulerer russisk industri, produsenter og leverandører. I fokus er produksjon av utstyr og utvikling av teknologier for sokkelen, spesielt i Arktis. Her kan vi for eksempel peke på Novateks anlegg for bygging av store LNG-moduler i Murmansk, det nye verftet Zvezda i Det fjerne østen og verftene som ligger ved kysten til Det Kaspiske hav rundt Astrakhan.

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Russland. Kortsiktige garantier: – Åpen. Langsiktige garantier: – Sak for sak

Når det internasjonale olje- og gassmarkedet krymper, bør norske eksportører forberede seg på å gjenopplive det storskala salg til Russland. Prosjekter som ikke er underlagt sanksjoner vil sannsynligvis være egnet for mange høsten 2020:

  • Novatek. Arctic LNG 2 på Gydanhalvøya
  • Gazprom Neft. Neptun og Triton felt på sokkel i Okhotskhavet
  • Gazprom. Kamennomysskoe More gassfelt i Ob Bay (bukt) og Sør-Kirinskoe felt i Det fjerne østen; Amur Gas Processing anlegg og SIBUR Amur Gas Chemical plant i Øst-Sibir
  • LUKOIL. Utviklingsprosjekter i Kaspihavet og Østersjøen

Kommentarer til denne saken