Gå til sidens hovedinnhold

Bomskudd fra Hongset om NVE og Øyfjellet vindkraftverk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et innlegg på Nordnorsk debatt 21. februar (Stortinget må stoppe NVE!) påstår Hogne Hongset at NVE har innvilga utsatt frist til Øyfjellet vindkraftverk i strid med Stortingets vedtak fra 19. juni i fjor.

Bombastiske påstander fra Hongset er ikke noe nytt i vindkraftdebatten. Det er snarere blitt hans varemerke å utbasunere at vår fremste fagmyndighet NVE tar feil om alt som har med energi og vindkraft å gjøre.

Hongset tar feil også denne gangen. NVE har ikke handla i strid med Stortingets vedtak. Den enkle forklaringa er at Hongset ikke har forstått Stortingets vedtak.

Stortinget ba ikke regjeringa om å si nei til enhver søknad om forlenga frist for idriftsetting av vindkraftverk utover 31. desember 2019. Hvis det hadde vært Stortingets meining, ville det ha vært unødvendig for Stortinget å ta med de tre orda «innenfor gjeldende regelverk» i vedtaket. Ved at disse orda ble tatt med, fastslo Stortinget at det fortsatt skulle være adgang til å gi utsatt frist i særlige tilfelle hvor byggearbeidene var kommet langt og force majeure var til hinder for å overholde tidligere fastsatt frist. Denne praktiseringa av regelverket hadde NVE tidligere varsla om. Og det framkommer ikke noe sted at et flertall på Stortinget ville ha innført ei endring av NVEs praksis.

Anleggsarbeidene på Øyfjellet starta opp i desember 2019. Det er et faktum at arbeidene er kommet langt. Det er også et faktum at det har oppstått en force majeure-situasjon idet samtlige leverandører til vindkraftverket har varsla forsinkelser pga covid-19 pandemien.

Vefsn kommune er en av høringsinstansene som hadde sagt ja til å gi forlenga frist. Et forhold som NVE har lagt vekt på. Men forstår jeg Hongset rett, er det bare når politikerne lokalt sier nei til vindkraft, at det er verdt å lytte til deres meining. Det vitner ikke akkurat om en konsekvent respekt for det lokale folkestyret.

Samfunnsøkonomisk ville det vært galskap om man skulle lagt seg på Hongsets linje og sagt konsekvent nei til enhver søknad om fristforlengelse. For i hans verden ville det da ikke engang hatt betydning om det kun var 1 av 72 vindturbiner som ikke var ferdigstilt og satt i drift ved utgangen av 2021. NVE skulle like fullt ha satt foten ned og stoppa heile vindkraftanlegget.

Hongset bebreider også eierne av vindkraftverket for å ha igangsatt bygginga uten å avvente departementets vedtak i klagene på miljø-, transport- og anleggsplanen for vindkraftverket. Hvis eierne skulle ha lytta til Hongset, ville det i tilfelle ha vært en sikker oppskrift på ikke å kunne overholde noen tidsfrister for idriftsetting av vindkraftanlegg. Øyfjellet har vært i sin fulle rett til å starte arbeidet slik de har gjort.

Øyfjellet vindpark er et flott prosjekt. Et prosjekt som vil gi et viktig bidrag til å erstatte fossil energi med fornybar og miljøvennlig kraft. Det er inngått avtale om at krafta som de 72 turbinene vil produsere, skal kjøpes av industrikonsernet Alcoa. For industrifylket Nordland vil det være med på å sikre viktige arbeidsplasser.

I stedet for å rakke ned på Øyfjellet vindpark, er det all grunn til å heie på prosjektet. Og det er ingen grunn til å stoppe der: Vi trenger fleire prosjekter som Øyfjellet. Både i Nordland og resten av Nord-Norge. Det er slik vi bygger ei trygg grønn framtid i vår landsdel.

Kommentarer til denne saken