Gå til sidens hovedinnhold

Bomskudd fra Finnsnes

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Redaktøren i Folkebladet på Finnsnes, Steinulf Henriksen, har gjort det til en fast øvelse å advare mot det han kaller Tromsø-suget.

Det han i stedet burde ha adressert er Oslo-suget, for demografien i Norge er i rask endring, tallene fra Statisisk Sentralbyrå viser nå at selv byene i Nord-Norge sliter hardt med å holde stand.

De siste to årene har 7000 mennesker flyttet ut av Nord-Norge. Det er behov for radikal omlegging av regionalpolitikken for å gjøre det mer attraktivt å flytte til den nordligste landsdelen. Mye handler om en aktiv stat som samhandler med næringsliv, og om personrettede tiltak med fokus på unge familier.

Nettotapet fra kommunene i Midt-Troms til Tromsø er rundt 1000 mennesker de siste 20 årene. Det er ikke spesielt urovekkende. Det er langt verre med de som setter kursen sørover. Sjansen for at unge mennesker flytter til eller tilbake til Midt Troms er betydelig større dersom de unge tar sin utdanning i Tromsø.

Redaktør Henriksen ser ut til å ha gått seg fast i et foreldet fiendebilde av Tromsø som den store stygge ulven i nord. At mennesker flytter til en by som Tromsø med sine store utdanningsinstitusjoner, er bra for landsdelen.

Hadde det ikke vært for at Tromsø fungerte som buffer, kan vi forsikre Henriksen om at den reelle fraflyttingen fra Midt Troms hadde vært enda større. Bare at den da hadde gått med flyttebiler et par hundre mil sørover med, i stedet for en times båttur nordover.

Henriksen tar til orde for å flytte 2000 av studentene i Tromsø til Finnsnes. Dette er utdatert logikk. Desentralisert utdanning handler i økende grad om digitale løsninger slik at folk kan studere der de bor, ikke om å bygge opp en mengde campus-lokasjoner.

Det er dessuten en illusjon at det er mulig å bygge sterke fagmiljøer på hvert nes i Norge. Man må samle der man må, og desentralisere der man kan.

Det er ikke Tromsø som er Nord-Norges problem. Vi håper kritikken mot virkemidlene i distriktspolitikken fremover rettes dit den hører hjemme, mot nasjonale myndigheter. Henriksen skyter på feil blink.

Faktum er at Finnsnes og andre tettsteder i vår region har alt å tjene på at Tromsø bevarer sin sterke nasjonale posisjon i konkurranse med andre byer. Henriksen og hans lokalavis bør begynne å heie på den arktiske hovedstaden, det vil også Finnsnes nyte godt av.

Kommentarer til denne saken