Det er omtrent 6 uker siden Tromsøs bomring ble innført istedenfor drivstoffavgiften som belastet alle likt ut ifra kjørelengde. Tidsrom for justering og forkasting (eventuelt) av bomopplegget blir etter kommunevalget 10. september i år.

Tromsø trenger en løpende debatt om hva som kan forbedres og forkastes i bomopplegg og innkreving. Særlig fordi Vegvesenet og Tenk Tromsø har innført landets dårligste og dyreste system i Tromsø.

Vegvesenet og bompartiene hadde mulighet til å innføre bomopplegg med lavere driftsutgifter og mindre investeringer. Men de valgte å belaste Tromsøs bilbrukere med det dårligste og dyreste systemet, bare for å presse fram en tidlig oppstart for betaling og innkreving.

To-timers regel?

Høyre er frempå med et positivt forslag om at 1-timersregelen utvides til 2 timer. Det blir utvilsomt billigere for brukerne, men gir lavere inntekter og derved mindre eller utsatte veiforbedringer.

Hva blir kostnader og konsekvenser? Bompartiene og Tenk Tromsø hevder at det ikke kan beregnes, blir altfor dyrt og det er for tidlig å forutsi. Alt dette er dårlige påskudd uten grunnlag.

Selvsagt kan det beregnes omtrentlig, egentlig med større nøyaktighet enn 1-timersregelen, ettersom man nå har erfaring med praktisk bruk. Tenk Tromsø har full anledning til å oppgi hvor stor usikkerhet det er i en slik beregning. I samme beregning kan de ta med 1,5 timer og 2,5 timer som friperiode.

Urettferdighet

Som kjent har vi en urettferdig soneinndeling ved at Sone 1 har flere fordeler framfor alle andre på Tromsøya eller på Kvaløya og Fastlandet. Det fører til høyere bomsatser og dårlig resultat for alle andre som betaler ekstra pga. urettferdig soneinndeling.

Praksisen gir ikke bare dårlig innbetaling fra Sone 1, det medfører også høyere bomsatser for alle andre som betaler til systemet.

Trondheims system

Nå har de hatt forsøksdrift så lenge at andre kan få bruke systemet. Alle betaler likt for kjørte km, ingen slipper unna og snylter på de andre, slik vi har det for Sone 1.

Da trenger vi ingen sonegrenser og soneinndeling, og byens sosiale liv med idrett, foreninger, vennebesøk og kafeer kan få et løft etter unødvendige, pålagte tvangsgrenser. Bomstasjonene blir overflødig, vi har nok med bombrikker, alt blir mye bedre.

Med betaling etter kjørte km trenger vi ikke å diskutere 1- eller 2-timersregel eller andre finurlige regler. Det kan settes maks- og minimums grenser for betaling av kjørte km.

Nå blir bilistene belastet med ekstra kanskje 50 millioner for unødvendige bomstasjoner, sonesperringer og ekstra omkjøringer fordi Vegvesenet har gitt dårlige råd om innføring av bomopplegget. Tromsø bør egentlig kreve Vv for unødvendige investeringer og omkjøringer.

Kommunevalget

Til valget har vi 10–11 partier med ulike standpunkter. Noen vil forkaste hele bomsystemet, f eks Frp, Nei til bompenger og By- og Landlista. Noen vil justere opplegget, eksempelvis Høyre og de som henger seg på dem. Noen vil kjøre på som det er og bli sikre valgtapere, dvs. Ap, SV, Sp og følgere.

Så vil de fleste partiene gjøre sitt beste for å forvirre velgerne ved å servere mer eller mindre gode bløffer om å justere bomopplegget hvis de får din stemme. Da er det greit å huske på hvem som bløffet og løy til velgerne ved forrige valg, og hvem som kan få politisk makt i det nyvalgte kommunestyret.

Samlet partifordeling etter valget vil bestemme hva vi får av endringer i opplegget og i Tromsøfolks hverdag. Utvilsomt er det billigste, beste og minst ressurskrevende å droppe hele bomeventyret og gjenoppta drivstoffavgiften.

En del lokale politikere bruker bompenger som rusmiddel og nyter bruken av penger som ikke er deres egne. Uten bompenger må de stramme inn på nye luftslott som ekstra kulturhus, pynting av Storgata, mindre haller rundt omkring og kort sagt få mindre å sløse med. Det er bare de politikerne som makter en omstilling som fortjener din stemme.

Kvaløyforbindelsen

Vegvesenet og bompartiene har bløffet igjennom ei parallell bru til nåværende som ikke løser noen problemer, særlig fordi den skal bygges i en helt uviss fremtid, helt uten tidsmålsetting. Bomflertallet har da påført byen en evig ventetid med trafikkøer for byens største trafikkproblem.

Har noen tenkt at det største problemet bør plasseres først i køen, særlig når det kan nøste opp i andre og tilgrensende problemer og flaskehalser? Dette ligner på strutsepolitikk.

Ordføreren og Vegvesenet har i flere år hatt liggende forslag om vekselkjøring på brua i rushtidene, som ble gjennomført på Tromsøbrua før vi fikk tunnelen. Her kan vi tjene inn store millionbeløp i reduserte ventetider og miljøutslipp, men noen nekter å få ut fingeren.

Hvis byen dropper bomopplegget og isteden innfører bompenger til Kvaløya med snarlig tunnel, så løser man i hvert fall byens viktigste problem og kan gå videre derfra. Valg mellom bru og tunnel bør ikke utredes av Vegvesenet eller Tenk Tromsø, fordi de IKKE er objektive. Tunnel til Håkøya eller Marislet gir mye bedre spredning og innkorting av trafikkmengden, i forhold til ei parallell bru. Bru krever masse ekstra veibygging, tunnel skaffer enorme nye boligarealer.

Byvekst, bykveling og forhandlinger

Ordføreren og bompartiene møter ingen velvilje hos samferdselsministeren og regjeringen, selv om dette var en innebygd forutsetning for hele innføringen av bompengene. Statsråden bor i Fredrikstad og tenker mer på togpersontrafikk i Oslogryta enn bykvelingsavtale i Tromsø, spesielt når den koster penger fra staten.

Så Tromsø bør ikke vente positive signaler før tidligst etter stortingsvalget om 2,5 år. I mellomtiden kan vi avvikle hele bytvangsopplegget og lage bedre tider for bilister og innbyggere i Tromsø.

Målsetting for bytvangsavtale

Offisielt har bykvelingsopplegget et mål på 10 % redusert biltrafikk og samme reduksjon av utslipp. Nå har bilfabrikkene og elbilene allerede forbedret bilmotorene slik at utslippsmålene er overoppfylt, uten at biltrafikken trenger reduksjon. Dvs at selve bomopplegget blir en straff for bilkjøring som egentlig er en produktiv, effektiv og økonomisk bruk av samfunnets ressurser.

Skadelig tvangsreduksjon av biltrafikk er i prinsippet en uproduktiv, ineffektiv og uøkonomisk belastning på samfunnsøkonomien som straffer økonomisk effektivitet og fremmer ineffektive handlinger. Bilen er noe av det mest produktive som er oppfunnet.

Tunnelsperring og bypakke

Fra 6. mars stenges tunnelene delvis over 2 år. Da er bomopplegget så vidt påbegynt, og hele statistikk-grunnlaget for bilenes oppførsel i bomtrafikken blir ruinert. Kaos og køer på Øya blir et mye større problem. Tidsrom for tunnelstopp er så lite intelligent valgt, at det gir grunnlag for alskens konspirasjonsteorier om egentlig hensikt med tunnelstopp og tidsrom.

Godt valg 2023!