Årets julegave fra de rødgrønne og høyre er offisielt ankommet Tromsø og trer i kraft fra januar 2023. Du gjettet riktig, det er selvfølgelig snakk om bompengene, en ekstrautgift som vil ramme folk flest.

Totalt 15 bompengestasjoner er plassert rundt om i Tromsø. Prisene er høye og rammer alle, men spesielt de som har minst. Den urettferdige ekstrautgiften kommer på toppen av flere andre utgifter. Samtidig forsøker kommunen å smøre Tromsøs innbyggere på ryggen ved å oppfordre til AutoPASS brikker fordi dette skal gjøre situasjonen lettere. Kostnaden er der likevel, noe som åpenbart vil ramme de fleste innbyggerne.

Sannheten er at bompengene vil føre til mange konsekvenser, alvorlige konsekvenser. For det første vil alle bli rammet av en ekstrautgift som kommer på toppen av økte matpriser, drivstoffpriser og rentekostnader. De som i utgangspunktet sliter økonomisk, vil nå ha enda mindre å rutte med. Vi ser allerede at matkøene ved matsentralen i Tromsø blir lengre og lengre, noe som bør være et alvorlig og klart signal til politikerne. Innføring av bompenger vil føre til økte forskjeller, samt svekke muligheten til unge å delta på fritidsaktiviteter og andre arrangementer.

La oss ikke glemme bedriftene, som også vil slite med å holde hjulene i gang med dette kommunale plyndret. Kostnadene vil øke markant, og bedriftene kan i verste tilfelle bli avhengig av å øke markedspriser for å holde opp med de kommunale utgiftene, som igjen vil gå utover de som allerede sliter økonomisk.

FpU sier klart nei til bompenger i Tromsø, fordi bilistene skal ikke være statens melkeku. I en allerede presset økonomisk situasjon, så er det helt absurd at Tromsø skal ha bompenger! Utviklingen i Tromsø går åpenbart i feil retning, noe Tromsøs innbyggere kan gjøre noe med ved neste kommunevalg.