Gå til sidens hovedinnhold

Boliger på Åsgård-tomta

Dersom kommunen kjøper Åsgård-tomta for boligformål, må det tilrettelegges også for familievennlige boliger. Da holder det ikke å bygge smått og trangt.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Tromsø kommune har fått tilbud om å kjøpe Åsgård-tomta. Selgerne, fylkeskommunen og UNN, har fastsatt prisen til takst, som er 453 millioner kroner. Kommunen må svare på tilbudet innen 9. juli.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen har tidligere uttalt at den 160 mål store eiendommen bør brukes til boligformål, blant annet til vanskeligstilte. Det er riktig, for i en velferdsstat skal alle ha mulighet til tak over hodet.

Men Tromsø har flere uløste utfordringer når det gjelder boligmarkedet. Det er etter hvert blitt svært mange andre som heller ikke kommer seg inn her. Hus- og leilighetspriser er så høye at også folk med vanlig inntekt har problemer med å få, eller betjene, lånene de må ha for å kunne kjøpe.

Mangel på boliger kombinert med lav rente har ført til at det er selgers marked i Tromsø. Statistikken viser nå er at førstegangs etablerere kun har råd til å kjøpe 6-7 prosent av boligene som legges ut. Det er alvorlig, for kommunen trenger folk i etableringsfasen og flere barn.

Nordlys har hatt mange reportasjer om bolig-situasjonen. Vi har skrevet om UNN-sykepleieren og tobarnsmoren Gry, som har helt vanlig lønn men ikke får lån, vi har fortalt historien om lærer-paret som flyttet fra byen på grunn av prisnivået, og om studenten Christopher som etterlyser ny politikk for å gjøre det mulig for unge å kjøpe bolig uten økonomisk hjelp fra foreldrene.

Vi kan ikke lenger la markedet bestemme hvem som skal få adgang til å eie egen bolig, og det som i realiteten er anledning til å spare penger for seg selv. Slik markedet fungerer nå, er det fritt fram for spekulanter som tjener millioner på menneskers behov for å ha et trygt sted å bo.

Arbeiderpartiet har lansert ny boligpolitikk, og vil blant annet ta Husbanken mer i bruk. Det er godt nytt for kommende boligkjøpere. For instrumentene som myndighetene trenger for å kunne endre den uverdige situasjonen har ligget der hele tiden: Husbanken og boligbyggelagene.

Tromsø kommune er i dialog med Husbanken når det gjelder mulighetene på Åsgård-tomta. Dersom kommunen kjøper, må det tilrettelegges også for familievennlige boliger. Da holder det ikke å bygge smått og trangt.

Modellene for å få til boligbygging som er sosial og hjelper folk, spesielt over kneika som heter 15 prosent egenkapital, er flere. Trondheim, for eksempel, har en satsing på «leie for eie» gitt flere muligheten til å eie selv.

Det finnes mange modeller og flere kommuner her i landet jobber med dette. For Tromsøs del er det et dårlig tegn at folk flytter herfra på grunn av boligprisene. Det høye prisnivået er det først og fremst spekulantene som tjener på. Taperne er unge folk i etableringsfasen, og Tromsø kommune som trenger disse innbyggerne.

Kommentarer til denne saken