Nylig besluttet Avinor å utsette utbyggingsvedtaket for ny lufthavn i Bodø i 12 måneder. Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, begrunner utsettelsen med at Avinor står i en alvorlig økonomisk situasjon etter snart to år med pandemi. Derfor er det ikke forsvarlig for Avinor å påta seg risikoen ved å ta en beslutning om gjennomføring av prosjektet nå. Prosjektet er kostnadsberegnet til 6,6 milliarder kr. Utsettelsen betyr at ny lufthavn i Bodø kan stå ferdig i siste halvdel av 2029, opplyser konsernsjefen.

Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød (Ap) har reagert kraftig på utsettelsen i et oppslag i Avisa Nordland den 20.januar, men protesten kom kanskje i seneste laget? Har det politiske miljøet i Bodø «sovet i timen», valgt feilaktig strategi eller alliert seg med feil samarbeidspartner? For ganske nøyaktig ett år siden ble administrerende direktør i selskapene Bodø Lufthavnutvikling (BLU)og Bodøregionens Utviklingsselskap, (BRUS), Elnar Remi Holmen, valgt som medlem i styret for Polarsirkelen Lufthavnutvikling, som har som mål å bygge ny flyplass i Rana. Styrelederne Morten Jakhelln (BLU) og Tord Kolstad (BRUS) bekreftet i et leserinnlegg i avisa Helgelendingen i januar i fjor at styrene hadde godkjent at Remi Holmen påtok seg styreverv i Polarsirkelen Lufthavnutvikling. Styrene hadde sågar gjort et eget formelt styrevedtak, der de helhjertet støtter opp om ny storflyplass både Mo i Rana og i Bodø.

Elnar Remi Holmen og resten av styret i Polarsirkelen Lufthavnutvikling har åpenbart gjort en god jobb for Rana. I brev av 23. november 2021 gir Samferdselsdepartementent langt på vei «grønt lys» for bygging av ny flyplass på Hauan med åpning i 2025. Hva vil det bety i tapt passasjergrunnlag for storflyplassen i Bodø at Hauan etablerer seg som «hub» for en direkterute Helgeland-Oslo fire år før den nye flyplassen i Bodø åpnes ?

«Den nye flyplassen i Bodø blir en lufthavn i verdensklasse», sa tidligere Avinorsjef Dag Falk-Petersens til NRK i slutten av januar 2019. Bodø er fylkeshovedstaden i Nordland med viktige institusjoner som Nordlandssykehuset, fylkesadministrasjonen, statsforvalteren, Luftfartstilsynet og Nord Universitet. Bodø har altså en regional funksjon. Det er derfor meget viktig for hele Nordland at det blir ny flyplass her så snart som mulig. Denne flyplassen vil ha en langt viktigere samfunnsfunksjon enn ny flyplass i Rana, som ikke får flere passasjerer fram til 2055 enn at direkteruta til Oslo kan betjenes av et Dash-8-Q400 fly (78 seter) eller lignende. (Kilde: Urbanet Analyse, hovedrapport s VI, utført på oppdrag av Samferdselsdepartementet 2015).

Også Møreforsking har bekreftet at en storflyplass i Rana trenger mesteparten av de flypassasjerene som i dag benytter Sandnessjøen Lufthavn i tillegg til passasjerene fra Mosjøen Lufthavn for å betjene en direkterute til Oslo. (Utredning 2015, betalt av PLU m.fl.) Derfor er Hauan-flyplassen meget omstridt i et flertall av kommunene på Helgeland!

Flyplassen på Hauan har en kostnadsramme på 3,3 milliarder. Stortinget har vedtatt at Samferdselsdepartementet skal bære risikoen for uventet kostnadsøkning i byggefasen opp til kostnadsrammen, mens Avinor bærer risikoen ut over dette. Kort sagt: Stortinget har vedtatt at Avinor skal dekke alle eventuelle overskridelser tilknyttet flyplass på Hauan. Overskridelser på Hauan, uten en øvre grense, må vel være vesentlig mer bekymringsfullt for Avinor-sjefen enn planlagte kostnader tilknyttet byggestart i Bodø !

Hvordan er det politisk mulig for Samferdselsdepartementet å prioritere Mo i Rana foran fylkeshovedstaden? Hvis det er slik at lobbyistene i realiteten styrer investeringene i dette landet, må politikerne gjøre en jobb som lobbyister. Også Bodø-politikerne! Når man i prinsippet har akseptert at adm. dir. i Bodø Lufthavnutvikling kan drive «helhjertet» lobbyvirksomhet for ny flyplass i Rana, har man seg selv å takke når Rana kommer foran Bodø i flyplass-køen.