Prosjektet er beregnet til å koste minst syv milliarder kroner. Det ligger altså an til at Avinor får gjennomslag for sitt krav om å slippe all økonomisk risiko knyttet til forventede kostnadsoverskridelser, og at dette dermed flyttes over i fremtidige statsbudsjett.

Det skjer samtidig som Støre-regjeringen har skjøvet Tromsøs byvekstavtale ut i uvisshet. Tromsøs politikere forventet at Staten ville bidra med to milliarder kroner. Men samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og departementet hans vil ikke gi tilsagn om en økonomisk ramme til Tromsø nå, før høstens statsbudsjett.

Det skjer etter at samme statsråd for kort tid siden inviterte Tromsø til forhandlinger om Statens bidrag. Nå sier han det ikke er penger å forhandle om. Det er en pinlig og amatørmessig snuoperasjon. Nygård og sjefen hans, Støre, har holdt Tromsø for narr.

For hvordan kan Nygård og Støre si at de ikke har penger til å forhandle om kollektivtransport og sikre skoleveier for barn i Tromsø, mens de uken etter garanterer for mange milliarder til å flytte en rullebane 900 meter i Bodø?

Det er bare en måte å se dette på: Vi er vitne til en uforståelig forskjellsbehandling, og det er helt ødeleggende for Arbeiderpartiets troverdighet i Tromsø.

Troms og Tromsø var faktisk den byen og fylket hvor Ap gikk mest fram ved stortingsvalget i fjor høst. Det skapte optimisme, som nå har vist seg å være ubegrunnet. Er dette virkelig måten Arbeiderpartiet takker velgerne i Tromsø på?

Vi skal ha forståelse for at landet nå befinner seg i en krevende situasjon økonomisk. Det er vanskelig å finne penger til alle gode formål. Mange blir skuffet når alle departementer må regne med kutt for å finansiere satsing på forsvar, beredskap og ikke minst et landbruksoppgjør som sikrer norsk matproduksjon.

Det er ikke det at vi ikke unner Bodø en ny flyplass. Problemet er bare at de har en fra før. Og at pengebruken i en tid med knappe ressurser vil gå utover alle andre samferdselsprosjekt i Nord-Norge.

Det er heller ikke det at vi ikke unner Bodø en ny bydel. Problemet er bare at det ikke vil finnes innbyggere til å fylle opp en ny by på Bodø-halvøya.

Samtidig som Bodø får tilsagn for noe som i all ærlighet kan kalles for et luksusprosjekt, er folk rasende litt lengre nord i Nordland. E6 gjennom Sørfold, som skulle få topprioritet i NTP, settes på vent. Den trafikkfarlige europaveien nord for Fauske er pepret med tunneler som kun de mer optimistiske av oss kan kalle trygge.

Det er en sårt tiltrengt utbedring på den eneste veien som forbinder hele Nord-Norge sammen som det nå rår usikkerhet om. Senterpartiordføreren i Sørfold, Gisle Erik Hansen, føler seg, i likhet med politikere i Tromsø, holdt for narr.

At alle andre må akseptere at det skapes tvil om prosjekter rundt i landsdelen må vi kanskje bare tåle, Jonas Gahr Støre? At Nord-Norges største by kanskje likevel ikke får de bebudede storbymidlene? Og at andre prosjekter i NTP må settes på vent i tråd med signalene statsministeren har sendt ut?

Vi går ut fra at Støre skjønner hvordan dette oppfattes. Ett enkelt prosjekt i Bodø, som det ikke er behov for, men som sprenger alle kostnadsrammer og som ikke skaffer Norge noe som helst nytt, sier mye om hvordan regjeringen nå tenker om Nord-Norge.

Dytt inn alle pengene et sted og la resten fare.