Tromsø kommune må sørge for fortgang i reguleringsplanen for nytt universitetsmuseum. Planleggingen har tatt altfor lang tid allerede.

Detaljreguleringen av sentrum sør går sakte fremover. Området skal inneholde nytt universitetmuseum, konserthus, hotell, boliger og parkeringsanlegg.

Det har vært til første politiske behandling i mai i år. Byutviklingsutvalget la ut den omfattende reguleringsplanen for offentlig ettersyn med en frist på 10 uker.

Den fristen gikk nylig ut, men har nå blitt utvidet og satt til til 1. september, får Nordlys opplyst av utvalgsleder Tone Marie Myklevoll til Nordlys.

Det er viktig med grundige gjennomganger av byutvikling. Det nye kultur- og kunnskaps kvartalet sør i sentrum er et prestisjeprosjekt som man må utrede ordentlig.

Men denne utsatte fristen er den siste i rekken av forsinkelser: planlegginga for området har pågått i over et tiår. Og nå spøker det for det største, statsfinansierte byggeprosjektet i reguleringsplanen - Norges arktiske universitetsmuseum.

Tre år etter at Statsbygg var ferdig med sitt prosjekteringsarbeid for nytt universitetsmuseum i Tromsø, er det fremdeles uklart når spaden kan settes i jorda, skrev vi i april.

Nå er byggestart for nytt universitetsmuseum i Tromsø usannsynlig før 2025. UiT-direktøren fryktet i april at prosjektet kunne ryke helt ut av statsbudsjettet. Alle varsellampene gikk da minister for forskning og høyere utdanning Ola Borten Moe i mars sa:

"Mitt bidrag nå er å stoppe kostnadsgaloppen vi har sett spesielt i de større og mer komplekse byggeprosjektene i min sektor, samt vurdere de grunnleggende behovene tøffere."

Med tanke på at byggekostnadene har eksplodert i senere tid, vil det bety at mange prosjekter - inklusive det nye bygget for universitetsmuseet - i det minste vil måtte omprioritere.

Området er omfattende og krevende å regulere, med flere eiere og aktører involvert. Myklevoll innrømmer at arbeidet med gigantprosjektet kunne vært løst bedre - og helst delt opp slik at man fikk fortgang på prosjektene.

Den tannkremen er det for sent å sette tilbake i tuben. Hvorvidt det hadde vært klokt er også uklart - tidligere har man brent seg på utbygginger i sentrum som ikke har vært helhetlig utredet.

Men man kunne med fordel hatt en strammere regi på planleggingen, utredningen og den politiske behandlingen. Nå må politikere og byråkrater i kommunen, samt eiere av tomta, få fortgang på denne reguleringa.

Det vil bli en tragedie for sentrum om dette blir enda en ny og uløselig tromsøfloke som drar seg gjennom systemet i årevis.