Kjære Bjørnar Skjæran: Du er statsråd i en regjering som ønsker et variert og lokalt eierskap i sjømatnæringen. En skattefinte fra Solberg-regjeringen kan tvinge familieeide selskap til å selge. Det kan du og finansminister Trygve forhindre.

I 1918 startet min oldefar Søren Lundberg fiskebåtrederi. Han drev fiske etter sildefisk og hadde et hardt liv på havet. I dag har rederiet Odd Lundberg 18 ansatte. I 1984 satte min bestefar Erling og min far Tore ut laks i Gratangen. I dag har selskapet Gratanglaks med tilstøtende virksomheter ca. 150 ansatte.

Vårt selskap har blitt viktig for hele Sør-Tromsregionen, og er en hjørnestein i Gratangen. Slik vil vi at det også skal være i fremtiden, men jeg frykter for å bli den siste generasjon Lundberg som eier og driver et lokalt havbruksselskap. Jeg vil ikke være den som selger ut til et større selskap og med det avslutter familiens historie i denne næringa.

Overskudd vi har fått har vi investert tilbake i næringen. Stein for stein har selskapet og samfunnet rundt oss blitt bygd. Sammen med et annet familieeid selskap har vi etablert lakseslakteri og brønnbåtrederi. Så sent som i 2018 utvidet vi slakteriet og bygde en kassefabrikk.

Ambisjonen var å ta enda et skritt. Etablere en filetfabrikk i hjembygda vår, og slik sørge for at vi gjør mer med laksen før vi eksporterer den til utlandet, og viktigst av alt at vi skaper arbeidsplasser og aktivitet. Det må være slik både Ap og Sp vil vi skal utvikle kysten vår?


Nå har vi satt på bremsene på for nye investeringer. Planen var å bruke 40 millioner på denne filetfabrikken. Men vi våger ikke å gjøre det slik politikken har utviklet seg.

Noe av det siste regjeringen Solberg gjorde var å endre verdifastsettelsen på havbrukstillatelser. Det høres teknisk og kjedelig ut, men innebærer en målrettet økt skattlegging av privateide- og lokalt forankrede havbruksbedrifter. Bare for vårt selskap vil det innebære at vi årlig må ta ut om lag 20 millioner ekstra i utbytte for å betale denne skatten. Dette er pengene som skulle gått til å bygge filetfabrikk og andre fremtidsrettede investeringer.

Vi betaler med glede alle våre ordinære skatter, og gir gode bidrag til kommune- og statskassa. Ikke protesterer vi på å betale formuesskatt heller. Problemet er at Solbergregjeringens grep kunstig vil skru opp den teoretiske verdien på havbrukstillatelser. Tidligere ble verdien satt til innkjøpspris. Slik gjøres det fortsatt i landbruket og i fisket. Nå legges det opp til en formidabel økning av selskapsverdiene. For børsnoterte selskap har dette vedtaket ingen innvirkning.

Dermed blir den nye verdifastsettelsen en målrettet skatteskjerpelse for selskap som vårt. Lokalt- og familieeide bedrifter får et handicap i konkurransen. Blir det stående, vil flere selge. Noen vil velge å fusjonere for deretter å gå på børs. Resultatet vil bli en annen havbruksnæringen enn den vi har i dag. En havbruksnæring uten de lokale og familieeide selskapene.

Det er ikke det jeg forbinder med regjeringens mål for kysten. Derfor må du og Trygve Salgsvold Vedum ta grep. Legge Erna Solbergs forslag i papirkorga, så vi også i fremtiden har et lokalt eierskap langs kysten.