Det har gått ut bud om torskeoppdrett på følgende områder i Senja:

 • Årnesgrunnen
 • Vassulneset
 • Storskjæret
 • Tennskjær
 • Vassvika
 • Halsvær
 • Hamnevika Vest
 • Hamnevika Øst
 • Indre Jøvik

Områdene er perfekte til dette. Friskt vann med god gjennomstrømming, i det hele tatt ideelt. Dette veit de fleste lokale, da de ofte fisker der!

Det som er irriterende er at nettopp disse utvalgte områdene er vaksinert med begrensinger for oppdrett. Eksempelvis kun for; Natur-, Frilufts-, Fiske- og Ferdselsområde( NFFF): På vaksinasjonsattesten står det klart og tydelig:

 • »…Tiltak eller inngrep som er i konflikt med natur, friluftsliv, ferdsel eller fiske er ikke tillatt…» videre:…»Hensynet til gyte- og oppvekstområder for fiskeyngel og fiskefelt bør tillegges vekt i konflikttilfeller…».

Hvordan er det mulig å oppheve en slik vaksine for så å kunne bruke/forbruke/få kontroll over områdene vederlagsfritt til evig tid, uten hensyn til omgivelsene dvs fugl, fisk planter, mennesker og vår herre veit hva annet som er under overflaten?

Joda! Svaret er enkelt! I kjent coronastil er der følgende to vaksiner som må til:

 • Innpakningen: Hvordan pakke inn og sukre/farge julepapiret best mulig for å få aksept hos politikerne?
 • Selve pakken!

Få han (you–know–who) til å bli så imponert over innpakningen at han glemmer å undersøke innholdet og bare sier lettere fremoverlent: tusen takk!

Innpakningen:

 1. Gå stille i dørene, ufarliggjøre, smyge seg frem og sondere og identifisere key-persons grådighet.
 2. Lokke med arbeidsplasser, det er bankers!
 3. Mat til folket (de som kan betale)! Veeeldig bra vinkling!
 4. Synergi/innkjøp lokalt. Synliggjøre dette med store (teoretiske) tall.
 5. VIKTIGST: Har du ikke sagt det, så har du ikke løyet! (Eks. ikke sagt noe om smittefare/genendringer etc., ja da har du heller ikke kommet med usannheter!

Selve pakken:

Wake-up-call: De fleste i herbergene rundt de respektive områdene har ikke fått følgende med seg: Torskeoppdrett er i ferd med å snike seg innover fjordene som en seig, illeluktende tidevannstrøm. Den vil bre seg utover de siste gjenlevende juvelene vi har i Senja kommune.

Du kan nesten sanse den der den glir nordover Solbergfjorden. Den kysser stranda ved campingen i Skattvik. Der har forresten noen allerede rynket på nesen og undret seg over det innbydende landskapet, men med en sånn rar lukt. Den kamuflerte gauraen (julegaven) sig glitrende videre nordover, mens det skinner som gull i glanspapiret!

Samtidig angripes Malangen fra nordvest. Fenomenet duver forsiktig på floa forbi Botnhamn, forgreiner seg først til Årnesgrunnen. Der napper konsesjonssøknaden forsiktig i Rødstøtta og sjekker bunnforholdene. Den vurderer å jage bort villfisk og forstyrrer anadrome arter på tur opp eller ned Lysbotnvassdraget.

Ei forgreining tyter innover rundt Aglappen og skraper mot fjærsteinene ved Tennskjær. På land står Ine og følger med med et vaktsomt blikk. Han «gammeleirik» overser henne og glor sultent innover det idylliske Rossfjordvassdraget. «Smatter» etter verdens eneste sildestamme i brakkvann. I tillegg virker lakse- og ørretvassdrag et fristende.

Han «tykje» dreier så mot øst og Målselva. Stopper opp ved Sultinvik, sanser «de paulige» ord fra påpasselige laksefiskere ved elvebredden lenger inn, blunker arrogant til dem, «Another time I’ll get you to!»

Opp gjennom årene har laksekonsesjoner blitt etablert i en fremoverlent hastighet utover Senja kommune. Kremen av oppvekstplasser for fisk er allerede dekket av mærer/glanspapir.

Der har imidlertid ikke vært gjort plass for annet oppdrett - og husk: laksemærene er jo freda! Nå står NFFF-erne for tur!

Torskebaronene (julenissene?) banker nå rett på døren og vil ha de samme rettigheter som laksebaronene. De pakker inn gaven i det fineste papir, limer på litt arbeidsplasser her og der. Inntekt til kommunen er et flott silkebånd rundt pakken. Synergieffekt strøs som gull og glitter over hele pakken, «barna» gleder seg i toppen av you-know-where og sluker det rått!

Torsk er ikke som andre folk… Den er heller ikke som villtorsk. Den er avlet fram for å ikke rømme, i tillegg bli stor raskest mulig. Dermed blir den dvask i fisken. Faktisk langt blautere i fisken enn villtorsk tatt i måneder uten -R eksempelvis utenfor Årnesgrunnen. Sånn er det!

I følge Havforskningsinstituttet kan torsken i motsetning til laksen gyte og befrukte eggene i mærene før den er stor nok til slakting. Befruktede egg driver lett gjennom mærene og overlever til kjønnsmoden torsk som igjen vil gi sitt bidrag på gytefeltene! Merk feks.kombinasjonen sterk strøm på Årnes og gyteområder mlm Kårvik og Rødbergodden 300 – 400 meter unna mærene osv ! Perfect mix!

Vill og tam torsk i samme tank har vist at det er stor sannsynligheten for at de vil blande gener. Der vises også til et tidligere prosjekt hvor det ble funnet genetisk merket torsk i gyteområder i gytetiden og deres avkom ble observert i oppvekstområder for yngel.

Fylkeskommunen har gått gjennom søknaden og bemerket manglende konsekvensvurdering. Her er oppsummeringen fra fylkeskommunen svar i høringen:

"Fylkeskommunen vil fraråde kommunen å gi dispensasjon. Etablering av ni nye oppdrettslokaliteter for torsk er av slikt omfang og kompleksitet at det bør gjøres gjennom en planprosess, fortrinnsvis gjennom revisjon av kystsoneplanen. (...) Vi ber om å bli orientert om kommunens videre behandling av søknadene…"

Man trenger ikke mer enn folkeskolen for å skjønne hvor dette bærer!

Prikken over i- en er: Francisella noatunensis. Denne sykdommen lever inne i cellene på torsken og kan ikke behandles med antibiotika. Som dessert kan nevnes torskelus og skottelus, sistnevnte smitter over på de fleste arter!

Tross alt dette, anbefaler altså rådmann i Senja kommune alle søknadene/julegavene uten å ha sjekket innpakningspapiret eller selv pakken.

11 politikere i Utvalg for samfunnsutvikling skal sluttbehandle saken i november. Avgjørelse om torskeoppdrett vil få en enorm innvirkning på marin natur i Senja kommune for evig tid. En så betydningsfull politiske avgjørelse kan ikke bli hvilende på 11 skuldre, men må behandles i kommunestyret - eller helst ved kommunal folkeavstemning.

Med ønske om en reflekterende høst og juletorsk som er fast fisken!

I have spoken…!