Hva har skjedd? Har våre politikere gjennom EØS avtalen og Acer forstått konsekvensene for Norge ved å slipper vår vind- og vannenergi ut på det åpne Europeiske markedet? Eller er det ren kynisme som ligger bak slike avtaler? Det som er sikkert er at vårer politikere har ført folket bak lyset. EUs tredje energimarkedspakke som Stortinget vedtok 22 mars 2018 betyr ingen store endringer for Norge ble det sagt.

Det er Energi Norge eller Energi Norge a/s som har fremlagt utredningene, begge med forskjellige organisasjonsnummer. Hele 47 ansatte i Energi Norge med fasjonable titler som direktører og rådgivere innen for forskjellige felt har konkludert med at dette vil være fellesskapets gevinst. I dag ser vi resultatet, det er de som har minst fra før som må lide mest, og det er enda til i velferdsstaten Norge.

Systemet er pillråttent, det må være mer som en død hund som er begravd. Våre politikere sitter på sine høye hest, de har selv bestemt sin lønn, sin pensjon og sine frynsegoder. De har også bestemt at en minstepensjon (lav sats) skal være langt under 2 hundre tusen pr år. Med sin millionlønn nedverdiger ikke politikerne som sitter i posisjon å nevne at vi har mennesker i velstandsnorge som lever langt under EUs beregninger om hva som er fattigdomgrense.

Det er enkelte kommuner, fylkeskommuner og staten som eier kraftselskapene, med andre ord det er et felles eie, det er folket som er eiere. Hvordan kan da våre politikere tillate seg å inngå avtaler med andre nasjoner, der det norske folk blir frarøvet en resurs der landets vel-stand er bygd opp rundt. En resurs som er fornybar, en resurs som knapt er 80 år og kan fortsatt tjene landet, i om så mange hundre år til.

Norge med sine fem og en halv million innbyggere er eiere av verdens største fond. Vi har i tillegg vannkraft, vi kar vindkraft, vi har gass og vi har olje. Ut over dette råder vi over enorme fornybare fiskeresurser i store havområder. Selv med denne rikdommen lever mange av landets innbyggere under en fastsatt fattigdomsgrense, og flere vil det bli med dagens strømpriser.

Det koster på snitt ca, 15 øre å produsere en Kw strøm, så snakkes det om en maks pris på 50 øre pr Kw. En fortjeneste på 35 øre pr Kw utgjør en fortjeneste på mange milliarder kroner til eierne. I tillegg kommer en mengde med avgifter med slike navn at det er rene bondefangeriet (tyveri) og kan regnes som ran av folk på lys dag. Først må en betale for fastbeløp kraft, så må en betale for kraft. Nettleie har også sin forunderlige måte til å øke inntekt til eierne. Nettleie fastbeløp. Nettleie energi. Nettleie forbruksavg, og avgift til Energifondet. På toppen kommer 25 prosent moms og et miljøgebyr. Vell er vi i Nord-Norge fritatt for moms på kraft, men nettleia med sine mange forunderlige benevnelser pluss moms er som regel halve strømregningen.

Fra politisk hold er det vanskelig å finne mere banale argumenter for at dagen prissystem skal ha sin berettigelse. Det å antydes at lav strømpris er en medvirkende årsak til at folk duser så lenge at kraftmagasinene går tom faller på sin egen urimelighet. Er det ikke andre argument så burde vedkommende politiker klokeli tid stille, om ikke annet så for sin egen del.

Argumentene for å bruke sparekniven på andre kan medføre at egen dårskap blir avdekt. En sann fortelling: En av bygdas gniere som levde i et barnløst ekteskap, kom på besøk til en nabo med mange barn. Familien var i ferd med dagens siste måltid og barna spiste den ene brødskiven etter den andre. Dette syntes gnieren var i drøyeste laget, og han sier med forferdelse i stemme: - Tormod, lar du barna dine spise seg mett om kveldene?

Olje og energiministeren må evne å forstå at enkelte yrkesgrupper har behov for lengre og hyppigere dusjing enn andre yrkesgrupper. Som tidligere melkebonde, og medlem av kommunestyret samt leder av landbruksnemnda i gamle Lenvik kommune, så var personlig hygiene en dyd av nødvendighet. Tross alt så skulle jeg representere en nemnd der storparten av representantene ikke hadde noe som helst befatning med bondeyrket. Det er tross alt stor forskjell på fjøs- og fraulukt og duften fra en klam og fuktig kroppsdel som har vært plassert på en godt polstret stol i stortingsalen eller i regjeringsbygget.

Er det isbading og rulling i nysnø som blir det neste?