Gå til sidens hovedinnhold

Billettprisene må ned

Fylker som roper etter mer penger fra Oslo, kan ha godt av å starte med å se nærmere på egen drift.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran lover å halvere fergeprisene dersom partiet kommer i regjering.

Isolert rett har Skjæran og Arbeiderpartiet rett. De høye prisene på fergene rammer næringsliv og innbyggere langs kysten hardt. For mange er det en tung økonomisk bør. På øyer på helgelandskysten kan man lese om familier som bruker vanvittige 50.000 kroner i året på billetter.

Skjæran er selv fra Lurøy, og har i en årrekke vært leder i Nordland Arbeiderparti. Skjæran har også vært fylkestingsrepresentant, der han har vært helt sentral i utformingen av politiske strategier for Nordland.

Det er hvert enkelt fylke som har ansvar for ferger, hurtigbåter og buss. Tallenes tale er klar; prisene i Nordland har hatt en dramatisk økning under Senterpartiet og Arbeiderpartiets ledelse de siste årene.

De to partiene hevder dette er en konsekvens av manglende overføringer fra Solberg-regjeringen de siste årene. Det er en klassisk nordnorsk refleks at det er «de i Oslo» som har skylda. Men fullt så enkelt er det nok ikke denne gang.

Når man ser nærmere på styringen av Nordland fylkeskommune viser det seg at budsjettene opererer med betydelige overskudd og at fylket har store summer på bok. Og enda mer interessant, det finnes neppe en fylkeskommune i Norge der byråkratiet har hopet seg opp i samme omfang. Fylket har også en meget offensiv rolle med store bevilgninger til ulike formål utenfor kjerneoppgavene. Blant annet har fylket nylig garantert for 50 millioner kroner til et europeisk kulturprosjekt i Bodø.

I 2019 ble det lagt frem en rapport som viser at Nordland gjennomgående har betydelig flere ansatte både i administrative og faglige stillinger, enn gjennomsnittet for andre fylker. Rapporten konkluderer med at de høye utgiftene til drift ikke har sikret effektivitet, verken i tjenesteproduksjon eller måten oppgaver løses på.

Fylkeskommunen sier det er en prosess med omstilling i gang, men kan ikke svare på hvilke faktiske kutt som er foretatt i administrasjon siden rapporten kom i 2019.

Man skal selvsagt ha forståelse for at det er krevende og kostbart å styre et langstrakt fylke. Men prisgaloppen handler ikke bare om manglende overføringer fra regjeringen, selv om det forklarer noe av problemene. Nordland fylkeskommunes manglende evne og vilje til å omdisponere egne midler for å redusere prisen på fergene, er også en del av årsaken. Det svekker kraften i det offensive fergeutspillet fra Arbeiderpartiets nestleder.

Kommentarer til denne saken