Nord-Norge mangler prester. Nå vil UiT legge ned den eneste presteutdanningen i nord.

UiT skal i styremøtet sitt torsdag trolig beslutte å legge ned presteutdanningen ved universitetet.

Studiet i Tromsø har hatt en usikkerhet hengende over seg i flere år. De siste i to årene har man hatt inntaksstopp av nye studenter på grunn av lave studenttall.

Domprost Stig Lægdene skriver i et Facebook-innlegg at for ham har det vært tydelig at UiT aldri har satset særlig på studiet. Derfor er det vanskelig for studenter å møte opp til studiestart i Tromsø, når det stadig kommuniseres at studiet kan legges ned når som helst.

Lægdene mener likevel at presteutdanningen ved universitetet har frembrakt mange prester til Nord-Norge, enten gjennom hele studiet eller gjennom deltidsutdanning.

I dag er det flere veier til prestegjerning. Kirkerådet godkjenner mange alternative bachelorgrader som innsteg til mastergrad i teologi. Men UiT sliter med at studentene ikke møter opp til faget. Da er det er forståelig at tallenes tale vil tilsi at man bør kutte.

Men alt kan ikke være markedsstyrt ved et breddeuniversitet. Særlig ikke en presteutdanning som dekker veldig spesielle behov, i en landsdel som har et særegent religiøst fellesskap. Teologistudiet har for øvrig lange tradisjoner i akademia.

Prester oppfyller mange viktige funksjoner i et samfunn, der ikke alle er religiøse. I en stor landsdel vil en prestemangel medføre at mange av de tilgjengelige prestene må drive med omreisende virksomhet.

Det er trolig ikke bærekraftig over tid.

Også nordlendinger trenger prester, og UiTs samfunnsoppdrag er å produsere relevant arbeidskraft for å fylle hull og mangler i landsdelen. Legger universitetet ned presteutdanningen, oppfyller de ikke det samfunnsoppdraget.

Hvis UiT har råd til å bruke millioner på å etablere studier andre steder i landsdelen, må de også ha råd til å ta sin breddefunksjon på alvor her i Tromsø.