I Nordlys den 19. august stiller Maja Sojtaric det betimelige spørsmål: «Det er kanskje på tide å beskatte de rike?»

Selv om jeg alltid har regnet meg for antikommunist, så har jeg likevel sansen for deres opprinnelige manifest «Fra enhver etter evne …»

Nå har det seg dessverre slik i den virkelige verden, at de som virkelig er rike også har den «evne», at de via sine forretningsadvokater kan minimalisere egen evne til å bidra. Etter å ha gjort noen viktige rokeringer i årsregnskapet, så sitter man igjen med Null i inntekt og Null i formue. Det kalles skatteplanlegging og er svært vanlig i visse kretser.

Hvem skal så betale for Statens store fremtidsvyer? Jo, det blir som vanlig den store hop av uføretrygdede og minstepensjonister med en gjennomsnitts årsinntekt på kr. 300 000,- og en økonomi så gjennomsiktig at du aner gårdagens kneipbrød på tilbud gjennom kontoutskriften!