To kommisjoner er nylig etablert av regjeringen. Først forsvarskommisjonen i desember 2021, så totalberedskapskommisjonen i januar 2022. De hører for de fleste scenarioer de skal ivareta naturlig sammen. Det gjenspeiles tydelig i mandatet til totalberedskapskommisjonen. Begge har derfor stor interesse for oss i nord.

Hva er din beredskap? Det kommer nok sikkert mye an på din livssituasjon, om du har trygg inntekt, om du har tak over hodet, om du har råd til strøm og oppvarming, om du er frisk eller syk, ung eller gammel, om du lever alene, eller har ansvar for barn og familie. Slik kunne jeg fortsette. Under pandemien har vi alle erfart mye om dette. Tidlig under pandemien advarte myndighetene mot å hamstre varer for å bygge opp egne private beredskapslager. Jeg var vel neppe alene om å kjøpe inn litt ekstra dopapir mens det stod på som verst?

I sin tid var jeg helse- og sosialsjef i en kommune hvor vi skulle fremme forslag for å styrke kommunens beredskap. Vi hadde blant annet med oss erfaring fra en snøstorm med stengt vei og flere dager sammenhengende strømbrudd i en del av kommunen. I et omsorgssenter hadde de kun en ovn for fast brensel i et fellesrom. Allerede på dag to i strømbruddet var alle utsalgssteder i området tom for gassovner og gassflasker. Alle beboerne flyttet inn i fellesrommet for å holde varmen. Har din bolig kun strøm som fyringsalternativ?

Et scenario vi så på var i tilfelle et atomuhell. Det meste av våre nødvendige dagligvarer har vi lagret i den lokale butikken. Etter tre dager er det tomt i butikkhyllene. Resten av lageret er i vårt moderne samfunn stuet inn i en trailer på vei fra et hovedlager sørpå. Hvilken trailersjåfør kjører frivillig videre nordover for å levere til et atomrammet område? Hva er din matvareberedskap? Og om strømmen blir borte over flere dager, hva kan du om konservering uten kjøleskap og fryseboks? Har du kaldkjeller? Hvor mye salt har du i huset? Har du tilgang til ferskvann, om rørene fryser?

En situasjon kan altså oppstå i det store som i det små. Nå har vi forhåpentligvis pandemien på hell, og har gjort oss erfaringer som vil styrke vår beredskap om/når det kommer en ny. Samtidig har det oppstått en spent militær situasjon sentralt i Europa. Avisene har over tid vært fylt med forsvarspolitisk analyse om hvordan vi best forsvarer oss og ivaretar våre interesser her i landet, og nord i landet spesielt. Selv har jeg hatt en kronikk relatert til dette, rettet til forsvarskommisjonen. Basert på temaet for denne, retter jeg nå tilsvarende problemstilling til totalberedskapskommisjonen.

Hva gjør vi med sivilbefolkningen i tilfelle trussel om fremmed hærsetting av, i verste fall atomangrep mot av vårt fylke? Jeg mener dette spørsmålet er godt innenfor kommisjonens mandat, spesielt punkt 2, 3, 4 og 9. Til punkt 9 vil det spesielt være vesentlig at forsvarskommisjonen ikke kommer opp med anbefalinger som setter sivilbefolkningens forutsetninger for liv og overlevelse der de lever og bor i spill.

2. Kommisjonens arbeid skal baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet. Kommisjonen skal ta utgangspunkt i en vurdering av dagens utfordringsbilde nasjonalt og internasjonalt, og gi en vurdering av hvordan dette kan forventes å utvikle seg og påvirke samfunnssikkerhet og beredskap. Kommisjonen bør vurdere blant annet betydningen av teknologisk utvikling herunder digital sikkerhet, utviklingen av den sikkerhetspolitiske situasjonen, globalisering, urbanisering og klimaendringer.

3. Kommisjonens mandat omfatter hele samfunnssikkerhetsfeltet, herunder Svalbard, og hele krisespekteret fra fred via sikkerhetspolitiske kriser til krig. Kommisjonen skal konsentrere innsatsen til det den selv anser som de mest sentrale utfordringene for Norge i et totalberedskapsperspektiv, enten det er bestemte sektorutfordringer eller tverrsektorielle problemstillinger.

4. Kommisjonen bør inkludere sivilt-militært samarbeid i sine vurderinger, og i den grad det anses formålstjenlig også omfatte totalforsvaret. Den bør også vurdere de særskilte ordningene vi har innenfor enkelte beredskapsområder, som atomberedskap og biologiske hendelser. I tillegg bør kommisjonen vurdere hvilke felles planforutsetninger som skal legges til grunn for forsynings­sikkerheten, herunder innenfor digitale tjenester, kraft og verdikjeden for mat. Den bør også vurdere spesielle utfordringer og løsninger i områder preget av lavt folketall og store avstander.

9. Kommisjonen skal etablere nødvendig kontakt og samarbeid med relevante pågående prosesser, som forsvarskommisjonen som er nedsatt for å forberede grunnlaget for en ny langtidsplan for Forsvaret fra 2025 og videre arbeid innenfor forsvarssektoren, samt oppfølgingen av Koronakommisjonens arbeid.

Jeg håper totalberedskapskommisjonen tar med seg Finnmarks historie og erfaringer i de vurderinger de skal gjøre. De viktigste vi skal ta vare på er menneskene og naturgrunnlaget for oss som bor og lever her. Og at de valg som kreves bevarer vårt demokrati.

Med fredelig hilsen,
Lars Bjørn Mehus