Det er åpenbart for de som observerer prosessen rundt UNNs planlagte flytting av rus- og psykiatritilbudet at det er stor uenighet om plasseringen av nytt bygg for psykisk helse og rus. Av de som støtter å bli på Åsgård fremmes det blant annet at det er god plass og nærhet til gode uteområder. Av tilhengerne av flytting til Breivika legges det blant annet vekt på å være enda nærmere somatikken i Breivika. Uansett hva man mener fortjener saken en bedre prosess.

Plassering av en så viktig institusjon som dette er åpenbart et politisk spørsmål. Ulike interesser skal veies opp mot hverandre. Det fortjener en god og bred debatt og er en avgjørelse folkevalgte skal måtte stå til ansvar for.

Selv om det har vært medvirkning i saken, slik det skal være, er det åpenbart at både brukere og ansattes representanter ikke har blitt hørt. Derfor må prosessen bli bedre.

Helt siden Stoltenberg 1-regjeringen innførte helseforetaksmodellen i 2001 har viktige avgjørelser blitt flyttet vekk fra politikere. Det har blitt flyttet over i styrerom, oppnevnt av Helsedepartementet, hvor det politiske ansvaret forvitrer. Sånn kan vi ikke ha det.

Debatten som har gått de siste dagene viser at det er tydelig uenighet i saken. Avgjørelsen vil ha betydning for mange nordlendinger, både pasienter, pårørende og ansatte. De fortjener å kunne stille noen til politisk ansvar for avgjørelsen.

Dette kan forsinke situasjonen noe, men som en rekke fagpersoner ved rusavdelingen skrev i Nordnorsk Debatt og iTromsø denne uka vil dette påvirke behandlingstilbudet i flere tiår fremover.

Regjeringen og flertallet på Stortinget må ikke få gjemme seg bak styret i en så viktig sak.

Helseminister Bent Høie: trekk i nødbremsen, send saken til Stortinget og få en bredere involvering.