Det hele startet i Birtavarre i 1922 da Richard Bjørn startet en beskjeden landhandel. Bjørn Bygg har nå vart, utviklet seg og ekspandert i Nord-Norge i 100 år. Det er en sjelden bragd for enhver bedrift.

Og et viktig jubileum for landsdelen også - få entreprenører har satt sitt avtrykk på det nordnorske samfunnet så markant som Bjørn Bygg har gjort.

Entreprenørselskapet har bygget alt fra Karmelittklosteret i Tromsø til Sametinget i Karasjok, Fokus kino og Hålogaland teater - barnehager og badeland.

Som så mange utbyggere har også Bjørn Bygg stått for flere prosjekter som er både elsket og hatet. I Tromsø har boligprosjektet Skir fått både kritikk for sin ruvende beliggenhet i fjærsteinene, og gode skussmål hos noen av dem som bor der.

De har heller ikke vært spart for sitt skjerv av de mange byggekonfliktene- nå sist med Tromsø kommune angående eldreboligene i Inga Sparboes veg.

Men bedriften har all grunn til å feire seg selv og sin tilstedeværelse i landsdelen i disse dager. Bjørn Bygg har tilpasset sin virksomhet og har overlevd store svingninger i markedet i over 100 år - finanskriser, krakk i boligmarked.

De har bidratt til flere tusen arbeidsplasser, utvidet sin virksomhet og opprettet kontorer flere steder i landsdelen. De fortsetter å forankre sin virksomhet i Nord-Norge, selv etter at bedriften ble kjøpt opp av svenske Peab i 2007.

Bjørn Byggs historie forteller om en tid da folk kunne bygge noe stort fra noe lite - uten formell kompetanse. Brødrene Rolf og Leif Bjørn overtok selskapet fra sin mor Constanse og ekspanderte - uten noe utdannelse utenom folkeskole.

Det er noe som ikke kunne ha skjedd i dag. Og selv om det er beundringsverdig, visste brødrene selv hvor viktig kompetanse og utdanning var for fremtidig utvikling. Og fremtiden vil bli krevende for byggebransjen i nord - nettopp på grunn av mangel på kvalifisert arbeidskraft.

I tillegg vil fremtiden til selskap som Bjørn Bygg bli preget av behov for bedre klimaløsninger, bedre energiløsninger og mer miljøvennlige materialvalg. Alt krever høyt kompetente ansatte.

Om det blir 100 nye år er ikke lett å si. Men at selskapet vil sette spor i landsdelen også i fremtiden er trolig.

Det får de til hvis de leder an på rekruttering, kompetanseheving og miljøtenkning i bransjen.