Som tillitsvalgte opplever vi stadig vekk nye kreative ord og handlinger for å svekke arbeidstakernes rettigheter og vern, og for å styrke arbeidsgivers inntjening. Det siste som nå er brakt på banen er «bemanningsoptimalisering»!

Vi kunne nylig lese i HK-nytt om konserntillitsvalgt i Meny som plutselig fikk beskjed om en nedbemanningsprosess fordi Meny er nødt til å tilpasse bemanningen til et korona-fritt, normalisert handlemønster og dels ta høyde for økte kostnader, deriblant strømutgifter. HR direktøren i Meny, Line Beate Jebsen avviser derimot at det er snakk om en nedbemanning i Meny, men at de har satt i gang en bemanningsoptimalisering.

Og ikke nok med det, samtidig som Meny velger å nedbemanne eller bemanningsoptimalisere på grunn av at de sliter økonomisk, velger toppledelsen med følge og dra på tur til Italia. Dette er ikke bare umusikalsk, det er rett og slett tonedøvt ifølge Christopher Beckham, forbundsleder i Handel og Kontor som blant annet organiserer ansatte i Meny. Selv om de til og med hentet inn den ikke altfor ukjente Matoma for å underholde.

Dette er ett eksempel på hvor man nå har begynt med nye kreative ord, som ved første øyekast høres fint ut, men som faktisk sørger for at folk mister jobbene sine.

Det er ikke noe nytt at arbeidsgivere prøver å finne alternative og kreative ord og beskrivelser for at det ikke skal høres så skummelt og negativt ut for de ansatte. Ord som fleksibilitet og forutsigbarhet brukes ofte ovenfor tillitsvalgte når ledelsen ønsker å «effektivisere». At den ansatte vil få mer fritid til å kunne drive med andre fritidssysler. Men samtidig kunne jobbe på fridager når det passer dem selv ved at de går med på å redusere stillingene sine.

LO og forbundene er veldig fornøyde med Regjeringen sin opprydding i det norske arbeidslivet, og vi skal fortsette å følge med på de kreative arbeidsgiverne. I tillegg til dette skal vi sammen med regjering jobbe videre for et seriøst og trygt arbeidsliv.

Hilsen:

Thomas Grønnli Pettersen org. Arbeider LO Troms og Finnmark

Raymond Alstad, Leder Handel og Kontor Nord-Norge

Lars-Vegar Pettersen Nestleder Fellesforbund Avdeling 74 Nord-Hålogaland