Gå til sidens hovedinnhold

Behovet for god informasjon

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ann Helen Jacobsen uttrykker i et innlegg i Nordlys skuffelse over folkemøtet på mandag. Jeg er enig med Jacobsen i at god informasjon til berørte innbyggere er viktig. Det var også bakgrunnen for at vi arrangerte folkemøtet. Jeg forstår at mange gjerne skulle hatt folkemøtet på et tidligere tidspunkt. Samtidig har det vært viktig for alle berørte etater hadde sitt på plass, slik at vi kan gi gode svar. Nå var vi kommet dit at Direktoratet for strålevern var ferdig med sine analyser og Tromsø kommune hadde fått sine beredskapsplaner på plass.

Jeg er opptatt av at alle skal få svar på sine spørsmål og både kommunen, DSA og departementet vil svare på de spørsmålene det ikke ble plass til i selve møtet. Mitt inntrykk er ellers at det under folkemøtet ble gitt mange gode svar fra kommunen, statsforvalter og DSA når det gjaldt spørsmål om ulike lokale forhold.

Så vil jeg gjerne kommentere på noen av bekymringene til Jacobsen. Den første gjelder er om vi kan stole på at amerikanerne respekterer vårt forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det mener jeg vi kan. Vi har et 70-års langt samarbeid med USA der deres styrker øver sammen med våre. Et 70 år langt samarbeid som viser at USA respekterer våre lover og regler.

Den andre gjelder uro for at Forsvaret bare tar seg til rette. Det kjenner jeg meg ikke igjen i. Tvert imot opplever jeg at samarbeidet mellom Forsvaret og lokalsamfunn jevnt over er godt. Men det er ikke slik at Forsvaret verken kan eller skal eie all infrastruktur de har bruk for. Akkurat som Hæren bruker den sivile jernbanen, luftforsvaret benytter sivile lufthavner må Sjøforsvaret kunne bruke sivile havner langs kysten.

Norsk forsvarspolitikk bygger på et nært samarbeid med våre allierte. Det er en politikk som har bred oppslutning i Stortinget og i befolkningen, og som har tjent oss godt i 70 år.

Kommentarer til denne saken