Gå til sidens hovedinnhold

Behov lokale unntak og tilpasninger

Det vil være klokt av Regjeringen å lytte til budskapet fra kommunene i Nord-Norge.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

I en felles uttalelse fra kommunene i Finnmark tas det til orde for større grad av differensiering av korona-tiltakene. Tidligere har både ordførerne i de største byene Tromsø, Bodø og Rana tatt til orde for det samme.

Finnmarkskommunene peker helt riktig på at man i Nord-Norge generelt har en oversiktlig smittesituasjon.

De viser til at det i pandemiens innledende fase var avgjørende med tiltak som var felles for hele landet, men med mer kunnskap og erfaring er kommunene nå i stand til å målrette tiltakene bedre. Lokale utbrudd blir raskt slått ned.

Ordførerne i nord støtter også de inngripende tiltakene som gjelder frem til 19. januar og er felles for alle. Usikkerheten tilknyttet smitte etter avviklet jul- og nyttårsferie gjorde at det var viktig å innføre nasjonale tiltak etter «føre var-prinsippet».

Norge er nå over i en fase der det vil være naturlig å innføre mer fleksible regler. Det blir helt feil at virksomheter, ikke minst i kulturlivet og utelivsbransjen, går over ende i nordnorske kommuner der det er liten eller ingen smitte.

Den største faren nå er importsmitte tilknyttet arbeidsinnvandring fra «røde land». Den aller viktigste jobben må gjøres på grensene og innreiseflyplasser gjennom obligatorisk testing.

Erna Solberg og Bent Høie har nå fått tydelige signaler fra nord. Det vil være klokt med smidighet. Man bør lytte til politikere med førstehånds kjennskap til sine lokalsamfunn. Det ser ut til å være fornuftig med en varsom differensiering. Og man er fleksibel forstår man forskjellen på Oslo og Sørfold eller Karasjok. De hardeste tiltakene og "rød sone" er ikke nødvendig alle steder i Norge.

Det handler også om den allmenne tilliten til korona-tiltak i stort. Vi tror nordlendingene vil opptre ansvarlig, selv med lettelser for kulturlivet eller serveringsteder der det er skjenking av alkohol. Og ved en oppmykning for sosial kontakt og undervisning. Man trenger ikke hjemmeskole der det ikke er smitte.

De inngripende nasjonale tiltakene fører til at de mest sårbare sliter, at folk mister jobbene sine og at barn og unge ikke får ordinær undervisning på ungdomsskole og videregående skole eller delta i aktiviteter. Det må også være en del av regnskapet, særlig når vi vet at massevaksinering av befolkningen ikke er langt unna.

Kommentarer til denne saken