Regjeringens forslag til rusreform skal nå behandles på Stortinget. Forslaget om å ikke straffeforfølge og bøtelegge tunge rusavhengige, vil uten tvil ha en positiv effekt for denne gruppen. Å tydeliggjøre at straff skal erstattes med behandling er et stort fremskritt i norsk narkotikapolitikk.

Derimot virker den generelle avkriminaliseringen av alle brukere som et risikofylt eksperiment. Rusreformen legger til grunn at avkriminalisering ikke bidrar til økt bruk. Men Folkehelseinstituttet har i sitt høringssvar reist alvorlig tvil om fagligheten i disse forslagene.

De som blir tatt med et visst antall brukerdoser med partydop, kokain eller cannabis, skal ikke lengre risikere anmeldelse, bøter og en anmerking på rullebladet. I stedet bli det krav om en samtale med en rådgiver eller sosionom i bostedskommunen.

Den som ikke møter, får en bot på 2400 kroner, uten oppfølging. Det fremstår som et usikkert retingsvalg, som det er vanskelig å overskue effektene av. Alle som er foreldre vet hvor krevende det kan bli å manøvrere i dette farvannet, hvis skillet mellom rett og galt i praksis viskes ut.

Det gjenstår å se hvor dette nå lander i Stortinget. Det virker ganske klart at Senterpartiet og Fremskrittspartiet ikke kan støtte delen av reformen som omhandler avkriminalisering.

Dermed får Arbeiderpartiet en nøkkelrolle. Venstre markedsfører rusreformen som en stor seier. Spørsmålet er om Ap vil ha noe å tjene på å være støttehjul for rusliberalistene i et mikroparti som har vunnet frem i regjeringen.

Det kan være risikabelt for Ap å ende opp med å trosse advarsler fra politiet, og støtte en reform som av mange blir tatt til inntekt for å senke terskelen for narkotikabruk blant de unge i samfunnet.

Loven bør etablere et skarpere skille mellom tunge rusavhengige og såkalte rekreasjonsbrukere. Dette er fullt mulig, om partiene går sammen og lager et klokt og samlende kompromiss som også vil ha bred oppslutning i befolkningen. Her kan Ap spille en nøkkelrolle.

Det er foreløpig ikke noe folkekrav i Norge at de som fester med narkotika i helgene, ikke skal kunne straffes for kjøp, bruk og besittelse. Vanlig folkevett tilsier gjerne at det er nettopp trusselen om rettslig etterspill som har en dempende effekt på omsetning og bruk.

Forbudet mot narkotika bør fremdeles være hovedretningen. Det viktigste med rusreformen må ikke bli å normalisere og eskalere bruk av narkotika blant de unge. Men å styrke de rusavhengige sin status som pasienter med krav på behandling i helsevesenet.