Det tar tid å både bygge opp og legge ned militære flybaser. Vurderingen i Norge har fram til nå vært at man ikke har råd til å sikre, beskytte og drifte for mange anlegg samtidig.

Derfor har man satset på en annen basestruktur å operere ut fra. Evenes og Ørland er nå de to norske kampbasene med F-35 og P-8 som to strategisk viktige kapasiteter.

Forsvaret har gjennomført nedleggelsen av Luftforsvarets base i Bodø, og planlegger også nedleggelse av virksomheten på Andøya, begge i tråd med stortingsvedtak.

Men nå peker både ledelsen i Norges Offisersforbund og Luftforsvarets sjef på at den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, vil gjøre at Norges løpende vurderinger på nasjonal beredskap og evne til alliert mottak må sees på med et nytt blikk.

Norge har i skrivende stund fire militære flyplasser i Nord-Norge; Bodø, Evenes, Andøya og Bardufoss. De militære anleggene på Bardufoss er imidlertid best egnet til helikopter og luftstøtte til Hæren. Dermed står man i praksis tilbake med tre flybaser som kan understøtte jagerflyoperasjoner.

Hvis man sanerer Bodø og Andøya sitter man igjen med kun 30 såkalte sheltere i hele landsdelen, noe som er lite hvis det blir behov for å ta imot allierte jagerfly. Derfor bør man bevare alle tre flyplassene for militære formål, slik at allierte jagerfly skal kunne være operative.

Dette er det nå behov for å avklare. Alle planlagte endringer må inneholde en diskusjon om å ta vare på det som finnes av haller, sheltere og den militære beredskap. Skulle man jevne med jorden forsvarsanlegg man har brukt store milliardbeløp på å bygge opp, og som det fremdeles er behov for, vil det mildt sagt fremstå som lite hensiktsmessig.

En helt ny situasjon i Europa krever vilje og evne til å betrakte norsk sikkerhet i et nytt lys. Det gjelder ikke minst bruken av infrastruktur som er knyttet til forsvar av landet.

Skulle Norge redusere sin egen mulighet til å ta imot alliert luftstøtte i de grensenære områdene mot Russland, vil det fremstå som usedvanlig dårlig begrunnet. Planene for etterbruk av flybasene i Bodø og Andøya må derfor justeres.

Det viste seg raskt at å legge ned den eneste allierte ubåtbasen i nordområdene i 2009 var en feilvurdering, basert på en gal forståelse av Russland. Nå gjelder det unngå å gjenta samme tabben med den luftmilitære beredskapsevnen.