Forsvarsministeren inviterer til møte og klarer aldri på noe tidspunkt å krype ned fra den høye hesten han rir på for å snakke med folk - uten å bli nedlatende og flåse det bort i termer som om han snakker til ulydige barn. Han snakker om rosa skyer, og den aller største rosa skyen tror jeg de som arrangerte møtet i går flyter på. Ingen av de som deltok var i nærheten av å vise forståelse for lokal bekymring eller kunne svare på spørsmål som omhandlet den lokale bekymringen.

Det var også begredelig å se at ingen I noen særlig grad hadde forståelse av hva et folkemøte eller hvilken misjon et folkemøte har. Alt som ble sagt I innledningene i går kunne lett ha vært skrevet ned og sendt ut som informasjon til beboerne I forkant av møtet. Det å unnskylde seg med korona og det er grunnen til den dårlige informasjonsflyten er mildt sagt en dårlig bortforklaring. Det å arrangere et folkemøte som I stor grad besto av digitale deltagere er en måte å distansere seg fra problematikken som jo helt og fullt er på et lokalt nivå.

Jeg mener at forsvarsministeren som inviterer til møtet misser helt merket når man verken er forberedt på å svare på lokale bekymringer eller har innsikt I eller forståelse for hvordan lokale forhold er satt sammen. Ingen kunne svare på spørsmål om vannforsyninger, lokale beredskapsplaner for evakuering eller for hvorfor de anser sine løfter om å trafikksikre veien hundrevis av skolebarn for bagateller å regne. Det forteller meg at deltagerne ikke var forberedt på å snakke om vi som bor I Tønsvika, men hadde ruller opp armene for å snakke om storpolitikk. Og når man krampaktig gjentok noe som ingen som satt I det panelet tror på selv engang, at ingen av ubåtene skal være atomvåpen. Da har man totalt misforstått hvorfor innbyggerne er bekymret for å ha atomubåter liggende i kai midt i et byggefelt.

Hele seansen mandag bar tydelig preg av hastverksarbeid og noe som har blitt rasket sammen i full fart for å prøve å snakke seg bort fra de bekymringene innbyggerne har. Denne måten å arrangere et folkemøte på viser hvor arrogant og liten forståelse politikere har for hvordan de skal håndtere lokale forhold.

Denne måten å drive ad hoc politikk på bør bekymre flere enn vi som skal bo som nærmeste nabo til atomdrevne ubåter ved en sivil kai I Nord-Norge. Dette kommer til å skape presedens for måten Forsvaret skal behandle sivilbefolkningen i Norge på. Skal det være slik at om forsvaret mener at de har behov eller bare finner det lettest å bruke sivile områder som militære områder når det passer dem, da er det bare å ta for seg med en rask midlertidig omregulering. Denne holdningen om at man ikke trenger militært område for å drive militær virksomhet er bekymringsverdig for å si det mildt. Jeg ville tro at man ville så langt som mulig prøve å skille sivile områder fra militære områder, men her snakker man om å helt uten bekymring eller noen store tanker for sivil sikkerhet å gjøre en sivil kai til et militært mål. Her tenker jeg at alle I Norge bør bekymre seg for at det norske forsvar ikke lengre bryr seg med å bygge ut sine egne militære anlegg når de bare kan ta for seg hvor enn de tenker at de har lyst.

Forsvarsministeren rundet mot slutten av den begredelige forestillingen det så fint av når han fikk spørsmål om han hadde tatt inn over seg at innbyggere, og det faktum at det bor mennesker i Nord- Norge er Norges beste forsvar. At det med tillit I befolkningen ikke må undervurderes og er veldig viktig for forsvaret. Da hoppet han elegant over alle menneskene som bor et steinkast fra atomubåtene han har invitert til kai, nevnte ingen av oss med et ord. Forsvarsministeren tok arroganse til nye høyder, og det på en rosa sky med et krampaktig mantra om at ingen atomvåpen er ombord. Helt sikkert!