I kampen om Nord-Norgebanen blir vi ofte møtt med argumentasjoner som «vi må først kjempe for bedre veier i nord i stedet for et tog ingen vil ta». Hvorfor må vi i nord finne oss i at vi skal være den eneste regionen som må velge mellom bedre veier og jernbane? Jeg ser ikke noen annen landsdel som finner seg at det er et spørsmål om enten eller.

Mens de lenger sør i landet krever både motorveier, hurtigtog og fergefrie samband (og får det)- sitter altså vi her oppe og nærmest har overbevist oss selv om at vi må velge. Samtidig som denne til tider bemerkelsesverdige nordnorske sjenansen har tatt grep i litt for mange av oss - så skipper vi ut fisk for milliarder av kroner.

Verdiskapningen i nord er det ikke noe å utsette på. Alle vet at vi har hatt en rivende utvikling i landsdelen, og at det har skapt spennende jobber og store kroner til samfunnet. Likevel snakker vi helst om å frakte ut verdiene våre på alle andre måter enn med jernbane. Helst med vogntog. Men det er ikke sånne tog jeg og SV vil ha. Er det noe vi har mer enn nok av i Nord-Norge, så er det vogntog.

Disse vogntogene er selvsagt en stor belastning på det allerede underdimensjonerte veinettet her hos oss. Og det blir ikke bedre. Etterslepet på fylkesveiene er enormt, og vi har fortsatt ferge på E6. Jeg kan forstå ønsket om bedre veier og bedre infrastruktur nord for Fauske, men jeg nekter plent å måtte velge mellom noen klatter asfalt innimellom telehivene og en togbane som skal vare.

For Nord-Norgebanen skal binde oss til resten av landet. SV vil at jernbanen skal være det beste valget både for feriereisende, pendlere og ikke minst gods og varetransport. Det er viktig for miljø og skaper en enklere hverdag for folk flest.

Vi må heller ikke glemme at reiselivsnæringen har et enormt potensial hos oss. Det er verken bærekraftig eller miljøvennlig å fly turistene inn i landsdelen. Turister har mer fokus på miljø og mange er opptatte av grønne ferier. Jeg tror vi med tiden også vil se at det vil være interesse for å oppleve landet gjennom togreise. Da kan turistene enkelt reise til både Tromsø, Senja og Lofoten på en mye enklere og mer effektiv måte enn i dag.

Nei, vi må brette opp ermene og kaste all mulig underlegenhet til side. Det kler ikke oss å akseptere så dårlige valgmuligheter som å måtte velge vei eller jernbane. Vi må klare å få til begge deler. SV går til valg på en snarlig gjennomføring av Nord-Norgebanen. Tida er overmoden for at også vår landsdel skal gå på skinner!