Prioritér barselomsorg nå! I koronatider og til vanlig.

Man må sikre de aller minste en god start på tilværelsen ved å støtte mor og familien. Ekskludering av far/medmor på oppfølgingstimer og fødsel kan få store konsekvenser for den nye familien. Far/medmor er ikke bare en «besøkende» på barsel, men en av to helt prekære omsorgspersoner for barnet.

Vi ønsker at så mange barn som mulig skal få morsmelk de første 1-2 årene av sitt liv. Forskning viser at morsmelk er det absolutt beste for nyfødte, og kan forebygge mange livsstilsykdommer som diabetes og overvekt. Forskning viser også at å ikke få til amming kan føre til svangerskapsdepresjoner. For å få til å amme er det viktig at mødre får den hjelpa som skal til for å få til ammingen - hvis mor ønsker det.

Å legge ansvaret over på primærhelsetjenesten som ikke har døgnåpent og som ikke nødvendigvis har kunnskap om amming er helt krise. Dessuten har kommunene ofte en skrantende økonomi hvor kutt over hele fjøla er normen.

Døgnåpne ammepoliklinikker burde være en selvfølge på norske sykehus. Det er dessuten stor distriktspolitisk urettferdighet i at noen sykehus har dette mens andre som UNN har lagt ned sin.

Nybakte familier har gjerne mangel på søvn og nok med å tilpasse seg den nye tilværelsen. De har kanskje ikke overskudd til å protestere mot en mangelfull barselomsorg. For selv om barselomsorgen er presset, strekker gjerne de ansatte så langt de kan for å hjelpe - alle ære til disse fantastiske menneskene.

Men livets start kan ikke være preget av så tydelig ressursmangel. Det snakkes ofte om tidlig innsats. Barselomsorgen er TIDLIG INNSATS

#barseloppgjøret
#jegføderikkealene