Nordlys mener torsdag 3. mars 2022 at alt av forsvarsplaner i nord må sees i et nytt lys. Det er viktig og riktig. Avisen forteller videre at i skrivende stund er det fire militære flyplasser i Nord-Norge; Bodø, Evenes, Andøya og Bardufoss, samtidig som de hevder at de militære anleggene på Bardufoss er best egnet til helikopter og luftstøtte til Hæren. Banak flystasjon er glemt.

Å underkjenne Bardufoss flystasjon som jagerflybase er kunnskapsløst. I tillegg til å ha en infrastruktur bygget for å være hovedbasen for Forsvarets helikoptre har Bardufoss flystasjonen vist seg å være en potent kampfly- og mottaksbase for alliert støtte gjennom årtier.

Bardufoss flystasjon har samme 3. generasjons sheltere som Bodø, Andøya og Evenes, som nå benyttes for F35. Videre har flystasjonen et intakt fjellanlegg for beskyttelse av fly og for flyvedlikehold, beskyttede kommandosenter, beskyttet tilførsel av flydrivstoff, ammunisjonsområde med sine bunkere, briefing rom, sambandsnett, sykestue og en høyst oppgående Brann, Redning og Plasstjeneste. Ytterligere har flystasjonen en C5 plattform og et større område hvor innflydd personell tar sitt materiell i bruk, som noen ganger kunne komme inn over NATO-kaia i Sørreisa. Luftvernstillinger for forsvar av flystasjonen er forberedt.

Forsvarsplanleggere og politikere kan lett la seg påvirke av hva Nordlys mener – ingen er tjent med ukorrekt informasjon.