Bardu-ordfører Toralf Heimdal spør om landsdelen skal beskyttes eller beskytes og skyter seg selv, Bardu og hele landsdelen i foten. Han går mot utviklingen som nå griper om seg i Nato.

Les også

Hvordan vil forsvarssjefen forsvare Nord-Norge?

Planen om å erstatte stridsvogner med langtrekkende presisjonsild og helikoptre er nemlig ikke pønsket ut av tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Det Diesen har gjort, er å fange opp den fremtidsrettede utviklingen som nå sprer seg i Nato, og omsette den til norske forhold.

Nato girer nå om til at fremtidig strid ikke bare gjør stridsvogner kritisk sårbare, fremtidig strid vil foregå med så høy mobilitet og i så høyt tempo at stridsvogner sjelden eller aldri vil være der avgjørelsen faller. Det blir omtrent som da kjøretøyer erstattet hest og kjerre. Dette gjelder spesielt i nordnorsk geografi.

Stridsvogner vil ikke kunne hindre at landsdelen beskytes i krig. Det vil imidlertid langtrekkende presisjonsild, som vil kunne beskyte oppdukkende mål hvor som helst i løpet av like mange minutter som stridsvogner vil bruke døgn på å nå frem; hvis de da ikke blir stående fast eller blir smadret på veien. I beste fall vil stridsvognene være der nå avgjørelsen forlengst er falt; og Norge har tapt.

Dårlig ordfører

Toralf Heimdal er engasjert på vegne av kommunen sin og landsdelen, men når han ønsketenker fremfor å sette seg inn i det som foregår, blir det rent elendig. En ordfører på høyde med situasjonen ville nå ha gått for følgende:

Personellet, spesielt i panserbataljonen, står nå foran en meget krevende omstilling der selve identiteten deres og den faglige stoltheten trues. De fortjener nå all mulig støtte på veien inn i deres nye fremtid; ikke at ordføreren gjør vondt mye verre ved å fornekte den nye virkeligheten.

Ordføreren, og andre lokale politikere, burde nå ha stått frem med konkrete krav om hvordan prosessen skal kjøres til personellets beste.

Landsdelens politikere og lederskribenter burde nok nå også se at nye, men i realiteten foreldede stridsvogner ikke vil tilføre støtte- og industrivirksomhet med levedyktighet inn i fremtiden, med arbeids- og lærlingeplasser for fremtidens teknologi.

Det vil imidlertid langtrekkende systemer og ikke minst helikoptre gjøre.

Les også

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er i ferd med å påføre regjeringen et nytt Andøya-mareritt

Helikoptre

Det underlige er nemlig at ordfører Heimdal ikke ser at forsvarssjefen, general Eirik Kristoffersen, i realiteten lanserer en plan som kan gjøre Bardufoss til base for 30-50 nye, moderne og teknologisk avanserte helikoptre, med alt hva det vil medføre både militært og sivilt. Det er ni måneder til kommunevalget Heimdal! Snakk om å legge hodet på blokken!

Tror Heimdal virkelig at han vil kunne flyte frem til valget ved å argumentere for fortiden, og at hans politiske motstandere ikke vil se gevinstene i å overbevise velgerne om at nå må det satses på fremtiden, både forsvarsmessig og industrielt?

Virkelighetsforståelsen som nå griper om seg i Nato, avslører nye stridsvogner som ny teknologi proppet inn i et foreldet konsept. Himars, Javelin og andre moderne systemer smadrer stridsvogner. De er ny teknologi i fremtidens konsept.