Gå til sidens hovedinnhold

Balsfjord kommune bør lese eget kommunestyrevedtak før de kritiserer NRK

Det var NRK som måtte tåle kritikken da kommunestyret i Balsfjord behandlet sin egen gransking av inhabilitet hos en av kommunens tidligere saksbehandlere. Dette til tross for at granskingen konkluderte med brudd på habilitetsreglene i arbeidet med kommunens arealplan.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helt konkret betyr det at saksbehandleren kunne tjene på utbygginger som det ble tilrettelagt for. Bruddet førte til at hele konsekvensutredningen nå må gjøres på nytt.

Habilitetsgranskingen gjaldt saksbehandlingen av områdeplanen for Tamok Fjellbygd og kommuneplanens samfunns- og arealdel.

NRK fortalte i vinter hvordan Balsfjord kommune lot en utbygger få jobb på rådhuset, og dermed kom i posisjon til å kunne påvirke egne interesser. NRKs dekning har i hovedsak handlet om kommunens, og ikke saksbehandlerens, ansvar for å unngå rollekonflikter.

Granskingsrapporten fant ikke brudd på habilitetsreglene for områdeplanen for Tamok Fjellbygd, i hovedsak fordi planen var vedtatt før saksbehandleren fikk jobb i kommunen. Men rapporten viser til at saksbehandleren er både medeier og daglig leder i selskapet som var forslagsstiller for planen og utarbeidet den for kommunen. Hadde han rørt saken som saksbehandler ville han vært klart inhabil. Rapporten påpeker at selv om man kan styre unna de formelle habilitetsreglene kan slike bindinger likevel svekke tilliten utad til at planer behandles på en upartisk måte.

Det er også på det rene at Statsforvalteren i Nordland i sommer opphevet kommunestyrets vedtak om områdeplanen, fordi hensynet til reindrifta ikke var ivaretatt godt nok.

Granskingsrapporten finner at saksbehandleren oppga sine næringsinteresser til kommunen, noe også NRK har presisert i sine saker. Problemet er at Balsfjord kommune ikke kan dokumentere hvordan de vurderte hans ulike roller videre.

I tillegg til ny konsekvensutredning anbefalte granskingsrapporten at kommunen går gjennom sitt eget etiske regelverk, som er funnet både uklart og med vage formuleringer. For eksempel om ansatte kan ha roller, verv eller eierskap i selskaper som har motstridende interesser med kommunen. I dag er det ingenting som er til hinder for det.

NRK har aldri påstått brudd på habilitetsregler i Balsfjord kommune, men påvist at aktører har flere roller og at det er en uklar håndtering hos kommunen. Vi kan ikke se at det er noen motsetninger mellom granskingsrapportens funn og NRKs journalistikk – heller tvert imot.

I avisa Nye Troms blir NRK beskyldt av kommuneledelsen «for å blåse saken ut alle proporsjoner» og for at saken «ikke er like stor og alvorlig som NRK har fremstilt den som». Rådmann Øyvind Korsberg beskylder NRK for slett arbeid og dårlig faktasjekk, mens ordfører Gunda Johnsen hevder hun ble lurt av NRK og intervjuet på falske premisser.

Til dette er det å si at alt som kommer fram i våre saker er basert på dokumentasjon fra kommunen selv, og alt av påstander og kritikk ble lagt fram for kommunen før publisering.

Derfor var det overraskende at NRK ble gjort til skyteskive i kommunestyret i Balsfjord. Spesielt pussig ble det da det samme kommunestyret enstemmig sluttet seg til kritikk av både bruddet på habilitetsreglene og svakhetene i sitt eget etiske regelverk.

Kommentarer til denne saken