Gå til sidens hovedinnhold

Avtalen med USA er ikke et brudd på gjeldende basepolitikk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et innlegg i Nordlys er Oddmund H. Hammerstad kritisk til den nye forsvarssamarbeidsavtalen med USA.

I en tid med økt usikkerhet mener jeg det er viktig for Norge å ikke stå alene i nord. Det er bakgrunnen for at regjeringen, med bred støtte i Stortinget, gjennom de to siste langtidsplanene har lagt vekt på å styrke forholdet til våre allierte. Norge har vært en pådriver innad i NATO for å få alliansen til å øke sin tilstedeværelse og interesse for våre nærområder, vi har bedret kapasiteten for mottak av allierte og vi har lagt til rette for økt samtrening med allierte styrker i Norge.

Som et ledd i dette har Norge og USA inngått en avtale om forsvarssamarbeid. USA er vår viktigste allierte. Vårt tette forsvarssamarbeid med USA gjennom mer enn 70 år har vært og er av avgjørende betydning for Norges sikkerhet. Avtalen regulerer og legger til rette for å videreutvikle og modernisere samarbeidet mellom Norge og USA. Et styrket bilateralt samarbeid vil også bidra til å styrke NATOs evne til å forsvare Norge og Europa.

Avtalen med USA er ikke et brudd på gjeldende basepolitikk, slik Hammerstad hevder. Våre nasjonale retningslinjer for alliert aktivitet i Norge vil fortsatt gjelde. Avtalen endrer ikke norsk basepolitikk eller norske anløpsregler. Atomvåpen skal fortsatt ikke medbringes til eller lagres på norsk jord i fredstid.

La meg også påpeke at den nye forsvarssamarbeidsavtalen med USA er en forutsetning for amerikansk aktivitet i Norge, men den regulerer ikke omfanget av slik aktivitet. Før det er snakk om et spadestikk på norsk jord skal eventuelle investeringer behandles av både amerikanske og norske myndigheter, og det er Norge som endelig beslutter hva vi ønsker av fremtidig aktivitet.

Jeg hilser debatt om vår forsvars- og sikkerhetspolitikk velkommen og forventer en grundig politisk behandling av avtalen. Men når Hammerstad foreslår at Stortinget utsetter behandlingen av saken i påvente av den fremtidige forsvarskommisjonen, må jeg få komme med en liten advarsel. Vi må ikke komme i en situasjon der regjeringen og Stortinget blir handlingslammet mens kommisjonen gjør sitt arbeid. Jeg oppfatter at det heller ikke er Stortingets intensjon bak vedtaket om å opprette en kommisjon.

Kommentarer til denne saken