Gå til sidens hovedinnhold

Avlys valget - Erna har vunnet!

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Under fylkestingsmøtet i Troms og Finnmark torsdag 17. juni la FrP fram et forslag om folkeavstemning for å få folkets mening rundt spørsmålet om å oppløse eller videreføre sammenslåingen av Troms og Finnmark. Beklageligvis fikk ikke dette forslaget støtte. Kun Nordkalottfolket og Venstre stemte sammen med Frp i denne saken.

Fra den digitale talerstolen ble det av SV, AP og SP vist til folkeavstemningen som ble gjennomført i Finnmark i 2019 da 87 prosent av vel halvparten av de stemmeberettigede i Finnmark (mrk. i Finnmark) stemte nei til sammenslåing. Folket i Troms har derimot ikke fått sagt sin mening. Når det legges så mye politisk vekt på resultatet fra 2019 kan man jo lure på om det ikke er lov å endre mening etter å ha sett hvordan storfylket har fungert i to år.

I Altaposten 17. juni gjentar SVs Tommy Berg argumentet i et innlegg mot FrPs forslag om folkeavstemning. Der skriver Berg at resultatet av fylkestingsvalget 2019 også er et bevis på at folk ønsker en oppdeling da de partiene som lovte dette fikk et overveldende flertall. Det har Berg rett i at de gjorde, men igjen; Har ikke folk lov å endre mening, og ikke skjønner jeg hvordan Berg kan være så sikker på at alle som stemte på posisjonspartiene i 2019 har samme mening i dag?

Siden Berg og posisjonspartiene tydelig pålegger velgerne samme mening i år som i 2019 kan vi like gjerne avlyse alle framtidige valg. Vi kan konkludere med at Erna har vunnet. For skal folks mening i 2019 gjelde for fylkestinget kan like gjerne folks mening under stortingsvalget 2017 også være gjeldende. Vi har nå prøvd Erna som statsminister i noen år og vet mer om hvordan hun fungerer, eller ikke fungerer. På samme måte har vi nå prøvd storfylket Troms og Finnmark i to år og vet mer om hvordan det fungerer, og ikke fungerer. Så kan jeg naturligvis legge til at posisjonen på fylket, helt siden før de tok plass på kontorene etter valget i 2019, har gjort det de kan for å gjøre en skilsmisse så enkel som mulig. Jeg er vil tro at storfylket ville fungert enda bedre om man brukte tiden på å få ting til å fungere, i stedet for å forberede seg på skilsmissen.

Jeg er absolutt enig i at tvangsekteskap og tvangssammenslåing ikke er løsningen, men i motsetning til tvangsekteskap mellom to personer er denne sammenslåingen vedtatt av Stortinget. Meningsmålingene viser at den politiske vinden må snu for at Erna skal få fortsette i jobben, men hvem som skal styre landet får velgerne heldigvis være med på å påvirke i høst. I saken om oppløsning av Troms og Finnmark skal vi beklageligvis henge oss opp i hva folk mente for to år siden.

Posisjonspartiene på fylket mener folket denne gangen kun skal få si sitt ved bruk av stemmeseddelen til stortingsvalget til høsten. Det ble antydet av de som stemte mot FrPs forslag at det kommende stortingsvalget bør bli et «ensaksvalg» for velgerne. Til høsten skal vi tydeligvis kun stemme for eller mot en oppløsning. Altså er det klart at de som ikke ønsker en oppløsning for all del ikke må stemme på SP, AP og SV.

Problemet er derimot når stortingsvalget blir så mye mer enn kun én sak. I Alta og Kautokeino har mange allerede bestemt seg for at helse er det viktigste foran høstens stortingsvalg. Mye tyder på at verken SP, SV eller AP får stemmene fra disse «helsevelgerne». Det betyr at disse velgerne ikke får sagt sin mening om en eventuell oppløsning da en annen sak er viktigere. Trolig vil Pasientfokus vinne mange stemmer i spesielt Alta og Kautokeino, og i den anledning har det derimot vært viktig å få få fram at «man ikke bør stemme til stortingsvalget på bakgrunn av kun en enkel sak, man må se på helheten». Det har kanskje vært spesielt viktig å få fram for partiene som ser ut til å miste stemmer til nettopp Pasientfokus. Helheten gjelder altså bare når det passer partiene best.

Andre velgere er mer opptatt av hvilke parti som er for eller mot innvandring, for eller mot selvbestemt abort osv, osv, osv. Vedtaket i fylkestinget, om å ikke ha en folkeavstemning, gjør at vi aldri får vite hva disse velgerne egentlig mener om en eventuell skilsmisse. Altså er flertallet av fylkestinget mer opptatt av hva omtrent halvparten av finnmarkingene mente i 2019 enn hva hele folket i Troms og Finnmark mener i dag. Her snakker vi om parti som gledelig ser på seg selv som et «folkets parti». Torsdag beviste de at de riktignok ikke er så opptatt av å få svar på hva folket faktisk mener.

Nordkalottfolket som parti var ikke i posisjon til å påvirke sammenslåingen verken på storting eller fylkesting da saken ble avgjort, og har derfor ingen vedtak på om vi er for eller mot skilsmissen. Må vi som parti ha en offisiell mening om dette, og ikke minst kommer vi i posisjon hvor vår mening blir viktig eller avgjørende, skal vi naturligvis ta denne debatten internt. Per i dag er meningene i denne saken delte innad i partiet, og for vår del ville en folkeavstemning derfor vært til stor hjelp. Undertegnede valgte å stemme for en folkeavstemning, rett og slett for at vi ønsker å høre hva folket faktisk mener. Nordkalottfolket kan ikke forholde seg til folkeavstemningen som ble gjort i 2019. Rett og slett for at folk har lov å endre mening. Ingen er tvunget til å mene det samme i dag som de gjorde for verken to, fire, seks eller åtte år siden.

Det jeg i alle fall kan love er at vi ikke skal bygge vårt standpunkt på bakgrunn av hvem som vinner valget til høsten, da valgresultatet absolutt ikke vil være et riktig bilde av velgernes mening i saken. Det tør jeg påstå selv om Tommy Berg og posisjonspartiene på fylkestinget tydelig tror det. Vi har i stedet tiltro til at velgerne legger mer enn én sak som grunn for hvilken stemmeseddel de velger til høsten.

Kan legge til at Nordkalottfolket også støttet «Innbyggerinitiativ - folkeavstemning om Bypakke Tenk Tromsø», selv om denne saken allerede er avgjort. Nordkalottfolket vil nemlig være et parti for folket.

Avslutningsvis kan man bare spekulere i hvordan SP, SV og Ap hadde stilt seg til en folkeavstemning i oppdelingssaken dersom meningsmålingene pekte mot at Erna skal fortsette som statsminister. Hun har nemlig ikke vunnet valget, hvem som vinner skal dere velgere få avgjøre i år. Hva dere mente for fire år siden er ikke lengre så viktig.

Kommentarer til denne saken