I en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet oppgir 22% av de spurte under 30 år som ikke bruker narkotika i dag at de vil bruke cannabis dersom stoffet avkriminaliseres. På et gjennomsnittlig klassetrinn med 50 elever tilsvarer det over 10 av dem. Det er urovekkende, og viser at en avkriminalisering vil føre til økt narkotikabruk. Vårt syn er enkelt: Målet med norsk narkotikapolitikk bør være at færre ungdommer eksponeres for narkotika. Da er en avkriminalisering et enormt feilskritt.

Regjeringen ønsker å avkriminalisere besittelse av inntil 10 gram cannabis og 2 gram heroin. Det tilsvarer 30 brukerdoser av hvert stoff. Samtidig vet vi at 57% av unge som har prøvd narkotika fikk stoffet av noen de kjenner. Når man kan besitte 30 brukerdoser uten å risikere straff er det nok til å dele med en hel skoleklasse. For de aller fleste narkotikaavhengige startet deres misbruk med ordene «vil du prøve?». Om regjeringen får det som de ønsker vil flere bli stilt dette spørsmålet.

Å avkriminalisere narkotika vil ramme distriktene hardest. I de største byene har man tilstrekkelig med politiressurser, og et hjelpeapparat som har lang erfaring med narkotikaproblematikk. Situasjonen er annerledes i mindre byer og bygdesamfunn. Hvis det ikke lenger er ulovlig å besitte narkotika, mister lokalt politi sitt viktigste verktøy for å begrense bruk og omsetting av narkotika i lokalsamfunnet. Om frislippet av narkotika fører til at flere får narkotikaproblemer vil helsetjenesten mange steder mangle både ressurser og kompetanse til å gi rask og riktig hjelp. Da vil narkotikautfordringene få fotfeste steder hvor det i dag ikke er en faktor.

Narkotika ødelegger liv og familier hver eneste dag. Derfor ber vi norske politikere om å dra i nødbremsen, og sende rusreformen tilbake til tegnebrettet. Rusreformutvalgets mandat var å bedre tilbudet til narkotikaavhengige. Likevel er hverken kriminalomsorgen, kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten foreslått styrket. Når vi i tillegg vet at flere vil bli tilbudt, prøve og bruke narkotika fremstår hele reformen som et stort eksperiment med fremtiden til ungdommene våre. Det vi sitter igjen med er et frislipp av narkotiske stoffer. Og vi tror ikke at narkotikaavhengige får det bedre av at de blir flere. Tvert imot.