De offisielle tallene for 2022-trafikken er ikke helt klare, men Tromsø er nesten tilbake på 2019-nivå, før pandemien, ifølge lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen.

Den nye kåringen i New York Times med Tromsø som et av de mest populære reisemålene i verden, øker interessen ytterligere, ikke minst i det amerikanske markedet.

En direkterute fra Keflavik til Tromsø kan være neste trinn. Det vil åpne Tromsø og landsdelen opp for reisende fra USA.

I 2019 reiste det 2,3 millioner flypassasjerer til og fra Tromsø som er det store navet i nordnorsk luftfart. Vi er altså nesten tilbake på nivået i 2022. Men flere passasjerer betyr også behov for økt kapasitet på Tromsø lufthavn, Langnes.

Behovet melder seg samtidig som det nærmer seg åpning av moderne, ny utenlandsterminal som vil bli cirka 10.000 kvadratmeter med avgangshall, innsjekkingsareal, bagasjehall og sorteringshall.

En intern utredning i 2022 viser at lufthavnen har kortsiktige behov med to nye oppstillingsplasser for å komme markedet i møte. Per i dag har Tromsø lufthavn ti oppstillingsplasser til fly.

Behovet for to nye oppstillingsplasser ble meldt inn til Avinor sentralt like før jul. Planen er å ta i bruk det som i dag er parkeringsplasser nord for terminalbygningen. I slutten av februar skal Avinor ta stilling til om de har råd til investeringen på 100 millioner kroner.

Reiseliv har stort potensial og er en fremtidsnæring. Det kan være attraktive og lønnsomme arbeidsplasser som kan bidra til å stoppe nedgang og i tillegg bidra til tilbakeflytting.

Det vil være til hinder for samfunnsutvikling i regionen dersom Tromsø må nei til internasjonale flyselskaper på grunn av mangel på kapasitet.

Avinor har gjort mange tunge investeringer i det siste. I Tromsø har de sjansen til å gjøre en investering som er basert på etterspørsel og reelle behov i et marked.

Vi håper Avinor vil være med på laget, og at de to nye oppstillingsplassene i Tromsø blir en realitet.